LWEO

Vraag en Aanbod

Inleiding

Elke markt bestaat uit een vraagkant en een aanbodkant.
Deze lesbrief geeft een overzicht van verschillende soorten markten. De kledingmarkt is een voorbeeld van een goederenmarkt. Eerst belichten we de vraagkant, dat is de kopers kant. We onderzoeken het gedrag van consumenten bij het kopen van een spijkerbroek. Waar letten zij op bij de aankoop?
Bij de aanbodkant is het belangrijk te weten waarvan die afhankelijk is. Spijkerbroeken kunnen pas worden aangeboden (of verkocht), als ze gefabriceerd zijn. Deze productie gaat gepaard met kosten. Opbrengsten en kosten bepalen het resultaat: winst of verlies. Die informatie staat in de resultatenrekening van een bedrijf. De balans biedt inzicht in de omvang en samenstelling van de productiemiddelen en bezittingen van een bedrijf en hoe die zijn gefinancierd: met eigen geld of geleend geld. Geleend geld is een schuld die terugbetaald moet worden.

Vervolgens worden vraag en aanbod met elkaar geconfronteerd. Het marktmechanisme zorgt voor een prijs, waarbij vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn en er een marktevenwicht ontstaat. Maar vraag en aanbod kunnen aan veranderingen onderhevig zijn en dat heeft effect op de prijs.
Tot slot bekijken we twee andere soorten markten: de arbeidsmarkt en de vermogensmarkt.