LWEO

hoofdstuk 1

hoofdstuk 1

Markten

Bij een markt denk je vaak aan een weekmarkt of veiling. Dat zijn concrete markten. Op een concrete markt komen vragers en aanbieders op bepaalde tijden direct met elkaar in contact. Bij een abstracte markt gaat het om het geheel van vraag naar en aanbod van een bepaald product. Er is geen plaats waar vragers en aanbieders elkaar ontmoeten. Een abstracte markt is bijvoorbeeld de oliemarkt, de automarkt of de markt voor sinaasappels. Een abstracte markt is vaak opgebouwd uit een aantal kleine concrete markten.

Een markt brengt de vragers en aanbieders van een product bij elkaar. Een belangrijke functie van een markt is prijsvorming: op een markt komt een bepaalde prijs tot stand. In Nederland onderzoekt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan welke producten Nederlanders (de vragers) hun geld uitgeven. Deze uitgaven vormen voor de aanbieders de omzet.
De omzet is te berekenen met de formule: Omzet = verkoopprijs × afzet = P × q.

links
Concrete en abstracte markt (video 5 min.)
 

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 1


extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)