LWEO

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 1

Markten

Bij een markt denk je al snel aan een weekmarkt of veiling. Het zijn concrete markten. Op een concrete markt komen vragers en aanbieders op bepaalde tijden direct met elkaar in contact. Bij een abstracte markt gaat het om het geheel van vraag naar en aanbod van een bepaald product. Hier is geen sprake van een plaats waar vragers en aanbieders elkaar ontmoeten. Hierbij kun je denken aan de oliemarkt, automarkt en de markt voor sinaasappels. Wel is het zo dat een abstracte markt vaak is opgebouwd uit zeer veel kleine concrete markten.
Een markt brengt de vragers en aanbieders van een product bij elkaar. Een belangrijke functie van een markt is de prijsvorming. Op een markt komt een bepaalde prijs tot stand.
Economen onderscheiden verschillende markten:
– Goederen/dienstenmarkt
– Arbeidsmarkt
– Vermogensmarkt
– Valutamarkt
De omzet is gelijk aan de prijs × de afzet.

Links

 

Begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 1


Extra Oefenopgaven

Dit hoofdstuk heeft extra oefenopgaven. Deze kun je als Word-document downloaden door HIER te klikken.