LWEO

Welvaart 1e druk

Inleiding

Nederland is een zeer welvarend land.
Wat wordt daar nu eigenlijk mee bedoeld? In deze lesbrief onderzoeken we wat welvaart precies inhoudt en hoe de welvaart vergroot kan worden. Een belangrijk deel van welvaartsgroei komt door economische groei, die we omschrijven als groei van het reële bruto binnenlands product (bbp). Groei van het reële bbp betekent dat er meer geproduceerd wordt en daarmee staan er meer goederen en diensten tot onze beschikking om onze behoeften mee te vervullen: de welvaart groeit. Op lange termijn wordt deze groei bepaald door de hoeveelheid en kwaliteit van arbeid en kapitaal, op korte termijn door de omvang van de bestedingen. De arbeidsmarkt wordt door zowel de lange als de korte termijn beïnvloed. Arbeid is namelijk een van de productiefactoren die de economische groei op lange termijn bepaalt, maar de omvang van de bestedingen bepaalt of er op korte termijn veel of weinig arbeid nodig is in het productieproces. Tenslotte wordt er aandacht geschonken aan het feit dat welvaart meer is dan alleen maar groei van het reële bbp. Er moet meer aandacht komen voor de ontwikkeling van de brede welvaart, waarbij er niet alleen naar de groei van het reële bbp wordt gekeken, maar ook naar zaken als vrije tijd, milieu en ongelijkheid.