LWEO

Hoofdstuk 2

hoofdstuk 2

De aanbodkant

De klassieke economen, ook wel aanbodeconomen genoemd, gaan ervan uit dat de economische groei op lange termijn bepaald wordt door de aanbodkant (de structuur) van de economie. Zij hebben als uitgangspunt dat de werkelijke productie zich altijd bevindt op het niveau van de potentiële productie, waarbij de potentiële productie bepaald wordt door de hoeveelheid arbeid en kapitaal in samenhang met de totale factorproductiviteit. Het marktmechanisme ‘stuurt’ de economie en zorgt dat elke afzonderlijke markt in evenwicht komt. De overheid moet zich met dit proces zo min mogelijk bemoeien, dat verstoort alleen maar het evenwicht. De potentiële productie kan bepaald worden met een productiefunctie, waarbij steeds uitgegaan wordt van constante schaalopbrengsten en afnemende meeropbrengsten. Die afnemende meeropbrengsten leiden ertoe dat in een economie waarin bijvoorbeeld de hoeveelheid arbeid niet meer kan groeien, uiteindelijk de economische groei tot stilstand komt, tenzij de totale factorproductiviteit nog wel kan groeien. Om de economische groei op lange termijn te bevorderen, voert de overheid structuurbeleid.

Link
Productiefunctie, totale factorproductiviteit, constante schaalopbrengsten en afnemende meeropbrengsten (uitlegvideo 17 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)