LWEO

Hoofdstuk 5

hoofdstuk 5

Brede welvaart

Welvaart, de behoeftebevrediging ontleend aan schaarse goederen en diensten, is een breed begrip. Het begrip welzijn is zelfs nog wat breder. De behoeftebevrediging ontleend aan niet schaarse goederen en diensten telt dan ook nog mee. Inkomen, productie, economische groei en het bruto binnenlands product (bbp) zijn bekende begrippen die zich makkelijker in een getal of geldbedrag laten uitdrukken. Daardoor lijkt het soms alsof in de maatschappij welvaart als een synoniem van bijvoorbeeld het bbp wordt beschouwd.

In het afsluitende hoofdstuk van de lesbrief Welvaart kijken we naar de brede maatschappelijke welvaart, de brede welvaart van alle huishoudens samen. Daaronder vallen naast het bbp ook vrije tijd, productie in de informele sector en de overheidsvoorzieningen. Andere zaken beïnvloeden meer de welvaartsbeleving. Ze zijn in onderstaande figuur met pijlen aangegeven. Hoe een en ander met elkaar samenhangt, leer je in dit hoofdstuk.

links
Ted talk Richard Wilkinson (video 17 min.)
Monitor brede welvaart. Wat is het? (video 1 min.)
Monitor brede welvaart cijfers CBS 2020 (video 18 min.)
Brede maatschappelijke welvaart (uitlegvideo 11 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)