LWEO

Wereldeconomie

Inleiding

Nederland is een handelsland. De internationale handel is al eeuwenlang belangrijk voor onze economie. Landen handelen met elkaar omdat handel wederzijds voordeel oplevert. Door globalisering raken economieën steeds meer met elkaar verweven. Dat geldt niet alleen voor de handel, maar ook voor de internationale geldstromen op de kapitaalmarkten. Internationale economische samenwerking brengt landen nog dichter bij elkaar. In Europa heeft dat zelfs tot de invoering van een gemeenschappelijke munt geleid. Wisselkoersaanpassingen tussen de Europese munten behoren daarmee tot het verleden.

In deze lesbrief leer je meer over internationale economische vraagstukken. Het eerste hoofdstuk gaat over het hoe en waarom van de internationale handel. Hierin wordt alleen schoolexamenstof behandeld. In hoofdstuk 2 komt de betalingsbalans aan bod en leer je hoe internationale geldstromen worden geregistreerd. In hoofdstuk 3 leer je alles over de wisselkoers. Hoofdstuk 4 gaat over de Europese muntunie en de rol van de overheidsfinanciën.