LWEO

hoofdstuk 2

hoofdstuk 2

De betalingsbalans

Het belang van internationale handel voor een individueel land, kan bepaald worden door de import- en de exportwaarde uit te drukken in een percentage van het bbp van dat land, de zogenoemde import- en exportquote. Hoe hoger deze quotes zijn, des te opener noemen we een economie. Om de grensoverschrijdende geldstromen die daarmee gepaard gaan in kaart te brengen wordt de betalingsbalans opgesteld. De betalingsbalans geeft een overzicht van alle ontvangsten van het buitenland en alle uitgaven (betalingen) aan het buitenland die gedurende een bepaalde periode (meestal een jaar) plaats hebben gevonden. De betalingsbalans is opgebouwd uit twee deelrekeningen die ieder een ander soort transacties registreren. De geldstromen die direct van invloed zijn op het nationaal inkomen worden geregistreerd op de lopende rekening. De lopende rekening registreert voornamelijk de export en import van goederen en diensten. De internationale concurrentiepositie is daarbij een belangrijke factor, omdat die direct invloed heeft op de hoeveelheden die geëxporteerd en geïmporteerd worden. Geldstromen die invloed hebben op de (internationale) vermogenspositie van een land worden geregistreerd op de financiële rekening. Hierbij is vooral het te behalen vermogensrendement van belang, omdat vermogen normaal gesproken de hoogste rendementen opzoekt.

links
De betalingsbalans (video 6½ min.)
De Belgische betalingsbalans (video 5½ min.)
Nederland handelsland (video 4½ min.)
De valutareserve (video 3 min.)
Betalingsbalans, lopende rekening en financiële rekening (uitlegvideo 16 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 2


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)