LWEO

hoofdstuk 3

hoofdstuk 3

De wisselkoers

De wisselkoers is de prijs van de ene munt uitgedrukt in de andere. Er zijn veel valuta in de wereld en dus ook veel verschillende wisselkoersen. De hoogte van een wisselkoers wordt bepaald door vraag en aanbod op de valutamarkt. Vraag en aanbod veranderen omdat de internationale geldstromen op de betalingsbalans, op de lopende en de financiële rekening, veranderen. De saldi van de financiële rekening en de lopende rekening moeten na elke verandering weer aan elkaar gelijk worden. Als zij zich niet vanzelf aanpassen, moet een koersverandering daarvoor zorgen.

De wisselkoers, de inflatie, de productie en de werkgelegenheid beïnvloeden elkaar over en weer. De gevolgen van een koersverandering voor de binnenlandse economie kunnen groot zijn, maar dat geldt dus ook andersom. Appreciatie van de munt kan bijvoorbeeld komen doordat de rente op de vermogensmarkt is gestegen en internationale beleggers de munt kopen om in het land te gaan beleggen. Diezelfde renteverhoging remt de binnenlandse bestedingen en zorgt ervoor dat de bestedingsinflatie afneemt. Depreciatie van de munt kan bijvoorbeeld als oorzaak hebben dat de inflatie in het land relatief hoog is. De exportsector kan van deze depreciatie profiteren, maar de lagere wisselkoers kan extra inflatie tot gevolg hebben omdat geïmporteerde producten duurder worden.

Het vrij zweven van een munt brengt een risico mee voor de internationale handel. Landen kiezen daarom soms voor vaste koersen. Het handhaven van de vaste koers vraagt een actieve rol van de monetaire autoriteiten en lukt ook niet altijd. De keuze voor vaste wisselkoersen betekent dat een land of zijn vrije kapitaalverkeer moet opgeven of het monetair beleid niet meer zelfstandig kan bepalen, maar in dienst moet stellen van de vaste koersen.

links
Actuele wisselkoersen
Brexit sluit Britse pond op onrustige valutamarkt op (video 1½ min.)
Koersval roebel na inval Oekraïne (video 3 min.)
Japan probeert munt goedkoper te maken (video 2 min.)
De dag dat de dollar valt (video 50 min.)
Wisselkoersen interventie (uitlegvideo 7 min.)
The impossible trinity (uitlegvideo Engels 3 min.)
Trilemma van monetair beleid (video Engels 5 min.)
Trilemma in 1 minuut (video Engels 1 min.)
Zwevende wisselkoers, rente, inflatie, bestedingen (uitlegvideo 14 min.)
Centrale bank, trilemma van het monetair beleid (uitlegvideo 8 min.)
Vaste wisselkoers en valuta-interventies (uitlegvideo 12½ min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 3


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)