LWEO

hoofdstuk 4

hoofdstuk 4

De EMU, een muntunie

In de Economische Monetaire Unie betalen we met een gemeenschappelijke munt, de euro. Het nadeel van deelnemen aan een muntunie is het verlies van de zwevende wisselkoers als aanpassingsmechanisme. Het voordeel is dat er geen valutarisico kan optreden wat stabiliserend werkt voor de handel.
In een optimaal valutagebied zijn de economische verschillen klein en komen langdurige overschotten of tekorten op de lopende rekening niet voor. Economische verschillen tussen de lidstaten moeten worden opgevangen door een goed functionerende interne markt. Met name de arbeidsmarkt speelt een grote rol omdat verschillen in loonkosten erg bepalend zijn voor de internationale concurrentiepositie.

Binnen de EMU zijn afspraken gemaakt over de begrotingstekorten en staatsschulden van de lidstaten in het Stabiliteits- en Groeipact. Tekorten zorgen voor schulden, drijven de rente op en kunnen inflatie veroorzaken. De overheid financiert tekorten door de uitgifte van staatsobligaties. Beleggers schatten het risico in dat zij lopen als zij beleggen in staatsobligaties. Hoe hoger het risico, hoe hoger de rente wordt.
De onderliggende vraag is of de eurozone kan functioneren als een optimaal valutagebied. Om deze vraag te beantwoorden wordt de periode van de kredietcrisis bestudeerd aan de hand van verschillende bronnen.

links
Waarom is de Europese Unie opgericht? (video 5½ min.)
Wat heeft de euro Nederland gebracht (video 2 min.)
De ECB en het eurosysteem in drie minuten uitgelegd (video 3½ min.)
491 miljard staatsschuld, maar geen paniek (video 6½ min.)
De staatsschuld groeit razendsnel: ga jij dat betalen? (video 3 min.)
Wat staat er in het Stabiliteits- en Groeipact (video 1 min.)
Overheidsschulden per land
US Debt Clock
Monetaire unie, optimale valutagebieden (uitlegvideo 10 min.)
Eurozone, overheidstekort, staatsschuld (uitlegvideo 11½ min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 4


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)