LWEO

Conjunctuur

Inleiding

In de keuzelesbrief Conjunctuur wordt aandacht besteed aan de klassieke en keynesiaanse zienswijze op het ontstaan en oplossen van werkloosheid. Aan de hand van een keynesiaans model maak je een analyse van een gesloten economie.
Deze lesbrief is vooral geschikt voor leerlingen met een exact profiel.

links
Conjuncturele ontwikkeling (video 15 min.)
Conjunctuurklok (video 3 min.)