LWEO

hoofdstuk 3

hoofdstuk 3

Keynesiaans model

De theorie van Keynes kan weergegeven worden met behulp van een model. Een model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid.
De totale consumptie van gezinnen (vraag naar consumptiegoederen C) in een land hangt af van het nationaal inkomen (Y), maar is voor een deel ook onafhankelijk van dat inkomen (autonoom).
C = 0,75Y + 30 miljard.
Dit wil zeggen dat de consumenten 75% van het nationaal inkomen consumeren plus nog een onafhankelijk deel van 30 miljard euro.
De marginale consumptiequote geeft aan welk deel van een stijging van het nationaal inkomen extra geconsumeerd wordt. Als in bovenstaande vergelijking Y met 1 miljard stijgt, zal C met 0,75 miljard stijgen (het hellingsgetal). Dat wil zeggen dat de marginale consumptiequote (c) hier 0,75 is.

    verandering van C
c = —————————–
    verandering van Y

 

Algemene vorm van de consumptiefunctie: C = cY + Co.
C = totale consumptie
Y = nationaal inkomen
Co = autonome consumptie = de consumptie die onafhankelijk is van het nationaal inkomen
c = marginale consumptiequote

Gezinnen ontvangen het totale inkomen (Y) en kunnen dit consumeren (C) of sparen (S).
Y = C + S ? S = Y – C.
Als C = 0,75Y + 30 ? S = 0,25Y – 30.
S = sY – Co (s = marginale spaarquote = verandering van S/verandering van Y)
Altijd geldt dat c + s = 1.
I = Investeringen van bedrijven = vraag naar kapitaalgoederen.
Er wordt hier verondersteld dat I volledig onafhankelijk is van het nationaal inkomen, dus
I = Io.
Bijvoorbeeld I = 70 (miljard).
De totale vraag naar goederen = effectieve vraag = EV = C + I.
Inkomensevenwicht ontstaat als de totale productie gelijk is aan de totale vraag naar goederen.
Dus als Y = EV (evenwichtsvoorwaarde). De Y die hier ontstaat is het evenwichtsinkomen (Ye).

Het Keynesiaanse model:
(1) C = 0,75Y + 30 (miljard) de gezinsconsumptie
(2) I = 70 (miljard) de bedrijfsinvesteringen
(3) EV = C + I de totale bestedingen (effectieve vraag)
(4) Y = EV de evenwichtsvoorwaarde (evenwichtsvergelijking)
(1) en (2) zijn gedragsvergelijkingen.
(3) is een definitievergelijking.
(4) is de evenwichtsvergelijking.

links
Het Keynesiaanse model (video 7 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 3


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —