LWEO

Crisis

Inleiding

De lesbrief Crisis gaat over kiezen en ruilen.
Hoofdstuk 1 gaat in op de relatieve schaarste van goederen en diensten dat de consumenten dwingt tot het maken van keuzes. Hoofdstuk 2 gaat over ruilen en de rol van het geld in de economie. Geld wordt wel het smeermiddel van de economie genoemd. Banken spelen een belangrijke rol bij het gebruik van geld.