LWEO

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 3

Watercrisis

Inhoudsopgave hoofdstuk 3.
3.1 Water is overal
3.2 Drinkwater en economie
3.3 Watervoetafdruk
3.4 Zelftest
Schoon drinkwater Schoon drinkwater is een schaars goed. Om drinkwater te produceren moeten productiemiddelen en tijd opgeofferd worden. Water is naast consumptiegoed ook een productiemiddel of productiefactor.
Watervoetafdruk De watervoetafdruk geeft aan hoeveel water er nodig is voor huishoudelijk gebruik en de productie van alle producten die een mens koopt. De jaarlijkse watervoetafdruk van een Nederlander bedraagt 1.223 m3 water ofwel 3.350 liter water per persoon per dag. Een Amerikaan verbruikt het dubbele en een Chinees de helft van wat een Nederlander verbruikt.
Links Dinsdag 22 maart is het WereldWaterDag. ”Nu water in India schaarser wordt, zijn Dalits (de ruim 200 miljoen ‘kastelozen’) steeds vaker mikpunt van discriminatie bij gemeenschappelijke waterpompen of -putten. Ze moeten in een aparte rij staan, worden uitgescholden of moeten wachten tot de dominante kasten hen voor zijn geweest. In de afgelopen twee jaar werden in India zeker veertien Dalits gedood bij conflicten om water. Gelukkig zijn er ook plekken waar dalits niet worden achtergesteld en conflicten uitblijven.” U vindt het artikel hier: http://www.dalits.nl/pdf/waterschaarstedalits.pdf
Een leuke videofilm van De Rekenkamer: Wat kost water? (39 minuten).
Schaarste en kiezen: video NTR 15 minuten.
De kracht van water: Tegenlicht in de klas: video 12 minuten.
Kernbegrippen hoofdstuk 3
Productie – productiefactoren – consumptiegoed – productiemiddel.

Begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 3 Crisis

consumptiegoed Een product dat in behoeften (van consumenten) voorziet. productie Het maken van goederen en diensten. productiefactoren De middelen die nodig zijn om te kunnen produceren. We onderscheiden vier productiefactoren: arbeid, ondernemerschap, natuur(lijke hulpbronnen) en kapitaal(goederen). Productiemiddel Zie: productiefactoren.

Extra Oefenopgaven
Dit hoofdstuk heeft enkele extra oefenopgaven. Deze kun je als Word-document downloaden door HIER te klikken.