LWEO

Europa

Inleiding

In hoofdstuk 1 van de lesbrief Europa verkennen we de oorzaken van internationale handel en het vrije verkeer van kapitaal en arbeid binnen de Europese Unie. Dat internationale samenwerking voor alle deelnemende landen voordelen kan opleveren wordt in hoofdstuk 2 uiteengezet. In dit hoofdstuk ook aandacht voor het gevangenendilemma. Het stabiliteits- en groeipact vormt de hoofdmoot van hoofdstuk 3. Hoewel de eisen waaraan de participerende landen moeten voldoen afgezwakt zijn, wordt nu weer gepleit voor het instellen van een monetaire autoriteit die hier streng toezicht op moet houden. Dit komt door de grote overheidstekorten van landen als Griekenland, Portugal, Spanje en Ierland. In hoofdstuk 4 besteden we aandacht aan factoren die van invloed zijn op de wisselkoers van de euro. Hierbij ook aandacht voor de betalingsbalans en het verband tussen de lopende rekening en de kapitaalrekening. Het laatste hoofdstuk gaat over inflatie, wisselkoersen, concurrentiepositie, internationale handel en werkgelegenheid. Hierbij ook aandacht voor het beleid van de Europese Centrale Bank.