LWEO

hoofdstuk 1

hoofdstuk 1

De economie is internationaal

Internationale handel vindt plaats omdat sommige producten in eigen land niet geproduceerd kunnen worden of omdat de productie duurder is dan in andere landen. Het is dan aantrekkelijker om te importeren. Tegenover import staat export. We spreken van een open economie als een land veel handel drijft met het buitenland. Landen specialiseren zich in producten waar ze goed in zijn. Door specialisatie is ruil noodzakelijk. Toenemende specialisatie leidt tot meer internationale handel.

Niet alleen producten gaan de grens over, maar ook productiefactoren, zoals arbeid en kapitaal. Zo werken er veel Poolse arbeiders in Nederland. Dit noemen we arbeidsmigratie. Vrije internationale handel leidt ertoe dat landen datgene produceren waar ze relatief goed en goedkoop in zijn. Er is niet altijd sprake van vrijhandel. Landen beschermen hun binnenlandse productie en werkgelegenheid door protectionistische maatregelen in te voeren.

Landen exporteren en importeren goederen en diensten. Dit wordt geregistreerd op de lopende rekening van de betalingsbalans. Een belangrijk begrip in de internationale handel is de internationale concurrentiepositie. Deze hangt af van de loonkosten per product, de wisselkoers en de kwaliteit van de producten.

links
Buitenlandse handel (video 15 min.)
Lopende rekening van de betalingsbalans van alle landen (www.indexmundi.nl)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 1


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)