LWEO

hoofdstuk 2

hoofdstuk 2

Samenwerken in Europa

De belangrijkste redenen van samenwerking in Europa zijn het bevorderen van de internationale handel en het afstemmen van beleid.

Een voorbeeld van afstemmen van beleid is milieubeleid. Landen hebben last van elkaars vervuiling en profiteren van elkaars inspanningen om de lucht schoon te houden en geen afval te lozen in rivieren. Wel of niet meedoen met milieubeleid is een voorbeeld van een gevangenendilemma: voor een individuele deelnemer is het aantrekkelijk om zich aan de samenwerking te onttrekken. Als iedereen zich zo opstelt is de uitkomst dat niemand meedoet. Het collectieve belang wordt geschaad. Om ervoor te zorgen dat iedereen meedoet aan de samenwerking zodat meeliftersgedrag niet mogelijk is, is collectieve dwang nodig.

links

Overheidstekorten en staatsschuld (video 10 min.)
Gevangenendilemma (video 3 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 2


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)