LWEO

hoofdstuk 4

hoofdstuk 4

De wisselkoers van de euro

De wisselkoers is de prijs (of waarde) van een munt, uitgedrukt in een andere munt. Wisselkoersen kunnen veranderen. Een stijging van de wisselkoers noemen we een appreciatie van de munt. Een daling heet een depreciatie van de munt. De wisselkoers wordt bepaald door vraag en aanbod op een markt. De markt waarop valuta’s (muntsoorten) worden verhandeld, noemen we de valutamarkt.Vraag en aanbod op de valutamarkt worden bepaald door goederen-, diensten- en kapitaalstromen. Als vanuit de Verenigde Staten de vraag naar producten (goederen en diensten) uit de eurozone toeneemt en de export uit de eurozone dus groeit, zal de vraag naar euro’s toenemen en daardoor de wisselkoers van de euro op de valutamarkt stijgen ten opzichte van de dollar. De wisselkoers kan grafisch worden weergegeven met behulp van vraag- en aanbodlijnen.

De registratie van internationale geldstromen vindt plaats op de betalingsbalans. De betalingsbalans van een land is een systematisch overzicht van de ontvangsten van het buitenland en de uitgaven aan het buitenland in een bepaalde periode. Op de betalingsbalans staan stroomgrootheden. De betalingsbalans bestaat uit de lopende rekening en de kapitaalrekening. Op de lopende rekening staat de export en import van goederen en de ontvangen en betaalde inkomens aan het buitenland. Het zijn geldstromen, dus export van goederen en diensten staat aan de inkomstenkant (je ontvangt geld uit het buitenland) en import aan de uitgavenkant (je betaalt geld aan het buitenland). Als de inkomsten groter zijn dan de uitgaven is het saldo van de lopende rekening positief. We spreken dan van een overschot op de lopende rekening.

Op de kapitaalrekening worden de geldstromen van internationale investeringen, leningen en beleggingen geboekt. Als er meer kapitaal het land binnenkomt (bijvoorbeeld door een beter beleggings- en investeringsklimaat) dan het land verlaat, is de kapitaalimport groter dan de kapitaalexport. Er is dan een overschot op de kapitaalrekening. Het saldo is dan positief. De inkomsten op de betalingsbalans leiden op de valutamarkt tot vraag naar de munt van het betreffende land (of muntzone). Uitgaven leiden tot aanbod. Een overschot heeft een appreciatie van de munt tot gevolg en een tekort een depreciatie.
Overschotten op de lopende rekening gaan vaak samen met tekorten op de kapitaalrekening en tekorten op de lopende rekening met overschotten op de kapitaalrekening.

links
Dollars voor euro’s (video 7 min.)
Vrije wisselkoersen (video 8 min.)
Vaste en vrije wisselkoersen (video 30 min.)
Wisselkoers berekenen (www.wisselkoersen.nl)
Lopende rekening van de betalingsbalans van alle landen (www.indexmundi.nl)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 4


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)