LWEO

hoofdstuk 5

hoofdstuk 5

Economische samenhang

De valutamarkt vormt de schakel tussen (bedrijven van) landen die handel met elkaar drijven. Als de eurozone goederen exporteert naar de VS, dan bieden Amerikanen dollars aan op de valutamarkt in ruil voor euro’s. Die euro’s gebruiken ze om de producten mee te betalen. Wisselkoersen en binnenlands prijspeil beïnvloeden elkaar.

Inflatie beïnvloedt wisselkoers:
Inflatie eurozone ↑ → internationale concurrentiepositie ↓ → vraag naar exportproducten ↓ → vraag naar euro’s ↓ → koers euro ↓.

Wisselkoers beïnvloedt inflatie:
Koers euro ↓ → prijs importproducten → inflatie.

Een daling van de wisselkoers leidt tot een betere internationale concurrentiepositie. De export zal toenemen waardoor de productie toeneemt. Dat leidt tot een stijging van de werkgelegenheid bij de exportbedrijven. De import zal afnemen omdat importproducten door een wisselkoersdaling duurder worden. Dit leidt tot meer productie, omdat voorheen geïmporteerde goederen nu in eigen land geproduceerd worden. Bij een wisselkoersstijging zal de internationale concurrentiepositie verslechteren. Hierdoor kan de werkgelegenheid afnemen.

De Europese Centrale Bank (ECB) is de centrale bank van de Europese Monetaire Unie (EMU). De belangrijkste taak is het handhaven van prijsstabiliteit in het eurogebied, dus het handhaven van de koopkracht van de euro. De ECB houdt de inflatie laag met het rentebeleid. Een renteverhoging leidt tot minder binnenlandse bestedingen omdat sparen hiermee wordt gestimuleerd en lenen wordt ontmoedigd. Een renteverlaging stimuleert dus de bestedingen. Dit laatste zal de ECB vooral doen tijdens laagconjunctuur.

links
Rentestand (video 14 min.)
Inflatie (video 20 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 5


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)