LWEO

hoofdstuk 1

hoofdstuk 1

Wat is geld?

Geld vervult de functies van rekeneenheid, ruilmiddel (betaalmiddel) en spaarmiddel. Munten en bankbiljetten worden chartaal geld genoemd. Het zijn wettige betaalmiddelen die algemeen geaccepteerd zijn. Giraal geld is geld dat op een bankrekening (betaalrekening, rekening-courant) staat. Omdat giraal geld niet tastbaar is wordt het ook wel onstoffelijk geld genoemd. De maatschappelijke geldhoeveelheid is al het chartale en girale geld in handen van het publiek. Met spaargeld kun je niet betalen, dus hoort het niet bij de maatschappelijke geldhoeveelheid. Door technologische ontwikkelingen doen nieuwe betaalmethoden hun intrede.

links
Euromunten en eurobankbiljetten (video 5 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 1

betaalrekening
Zie rekening-courant.
chartaal geld
Munten en bankbiljetten.
giraal geld
Tegoeden van klanten bij banken in de vorm van een betaalrekening
(rekening-couranttegoed). Je kunt op verschillende manieren giraal betalen: met een overschrijvingskaart, met een elektronische overschrijving, met een pinpas of met een creditcard.
maatschappelijke geldhoeveelheid
Het chartale en girale geld in handen van het publiek.
rekening-courant
(= betaalrekening) Bankrekening waar je geld op stort waarover je direct kunt beschikken en waarmee je giraal kunt betalen.
rekenmiddel
Functie van geld: de waarde van verschillende goederen kan met elkaar vergeleken worden.
ruilmiddel
Functie van geld: je kunt ermee betalen.
spaarmiddel
Functie van geld: je kunt het bewaren.
spaarrekening
Geld dat consumenten en bedrijven bij een bank of als belegging hebben weggezet om later iets mee te kunnen doen. Met spaargeld kun je niet rechtstreeks betalen en het hoort niet bij de maatschappelijke geldhoeveelheid.