LWEO

Hoofdstuk 1

Hoofdstuk 1

Wat is geld?

Geld vervult de functies van rekeneenheid, ruilmiddel (betaalmiddel) en spaarmiddel.
Munten en bankbiljetten worden chartaal geld genoemd. Het zijn wettige betaalmiddelen die algemeen geaccepteerd zijn. Giraal geld is geld dat op een bankrekening ( betaalrekening, lopende rekening, rekening-courant) staat. Omdat giraal geld niet tastbaar is wordt het ook wel onstoffelijk geld genoemd. Spaargeld is geen geld omdat je er niet mee betalen kunt.
De maatschappelijke geldhoeveelheid is al het chartale en girale geld in handen van het publiek. Geldscheppende banken horen niet tot het publiek. Het chartale geld van deze instellingen wordt niet tot de maatschappelijke geldhoeveelheid gerekend. Het chartale geld van de banken dient als dekkingsmiddel voor de banken. Die dekkingsmiddelen zijn nodig als het publiek zijn girale geld inwisselt tegen chartaal geld.

Links
Eurobankbiljetten en euromunten: videofilmpje (5 minuten 30′) van de ECB.
DNB: Vertrouwd met geld, video 4 minuten 37′.
Contant of cash betalen kan niet onbeperkt: website.

Leerdoelen hoofdstuk 1
De leerlingen kunnen:
• toelichten wat bedoeld wordt met geld als algemeen aanvaard ruilmiddel.
• de verschillende functies van geld beschrijven.
• voorbeelden geven van chartaal en giraal geld.

Begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 1

betaalrekening
Zie rekening-courant.
chartaal geld
Munten en bankbiljetten.
dekkingsmiddel
Munten en bankbiljetten die de banken in voorraad moeten hebben voor het geval dat mensen hun tegoed opvragen.
giraal geld
Tegoeden van klanten bij banken in de vorm van een betaalrekening (rekening-couranttegoed). Je kunt op verschillende manieren giraal betalen: met een overschrijvingskaart, met een elektronische overschrijving, met een pinpas of met een creditcard.
lopende rekening
Zie rekening-courant.
maatschappelijke geldhoeveelheid
Het chartale en girale geld in handen van het publiek.
onstoffelijk geld
Geld dat niet tastbaar is, bijvoorbeeld giraal geld.
rekenmiddel
Functie van geld: de waarde van verschillende goederen kan met elkaar vergeleken worden.
rekening-courant
(= betaalrekening of lopende rekening) Bankrekening waar je geld op stort waarover je direct kunt beschikken en waarmee je giraal kunt betalen.
ruilmiddel
Functie van geld: je kunt ermee betalen.
spaarmiddel
Functie van geld: je kunt het bewaren.
spaarrekening
Geld dat consumenten en bedrijven bij een bank of als belegging hebben weggezet om later iets mee te kunnen doen. Met spaargeld kun je niet rechtstreeks betalen en het hoort niet bij de maatschappelijke geldhoeveelheid.