LWEO

hoofdstuk 3

hoofdstuk 3

Waarom verandert de geldhoeveelheid?

Het vertrouwen van het publiek in de banken is van groot belang. Wordt het vertrouwen geschaad, dan kan een bankrun ontstaan. Het depositogarantiestelsel garandeert het spaargeld van burgers tot € 100.000. Een voorbeeld van een gedeeltelijke bankbalans:

Balans geldscheppende bank
bezittingen vermogen
kas eigen vermogen
tegoed bij DNB rekening-couranttegoeden
debiteuren spaartegoeden
totaal totaal

 

Geldscheppende banken zijn de voornaamste oorzaak van veranderingen van de maatschappelijke geldhoeveelheid. Het afsluiten van een girale lening wordt wederzijdse schuldaanvaarding genoemd, omdat beide partijen een verplichting hebben. Bij wederzijdse schuldaanvaarding nemen de rekening-couranttegoeden toe.

Een bank kan alleen extra geld scheppen als zijn balans dat toestaat. Er moeten liquide middelen (kas + tegoed DNB) beschikbaar zijn als de klant een deel van het geld contant wil opnemen.

kas + tegoed bij DNB
liquiditeitspercentage = ———————————————————————–  × 100%
rekening-couranttegoeden

 

Een bank moet ook aan de solvabiliteitseis voldoen.

eigen vermogen
solvabiliteitspercentage = ———————————————————————–  × 100%
vreemd vermogen

 

links
Geld en banken (video 15 min.)
Geldschepping en liquiditeit (video 5 min.)
Geldschepping door banken (video 4 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 3

aan toonder
Aanduiding voor waardepapieren die niet op naam staan. De houder wordt geacht de eigenaar te zijn.
bankier
Eigenaar van een bank.
De Nederlandsche Bank (DNB)
De centrale bank van Nederland. DNB is uitvoerder van het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB).
Zie Europese Centrale Bank.
Europese Centrale Bank (ECB)
Centrale bank voor de landen die de euro als munt hebben. Is verantwoordelijk voor de uitgifte van euromunten en bankbiljetten.
gouden standaard
Geldstelsel waarbij de centrale bank de houders van bankbiljetten garandeert dat zij hun geld tegen een vaste goudwaarde bij haar kunnen inwisselen.
ontvangstbewijs
Een schriftelijke verklaring met je naam en de waarde van het in bewaring gegeven edelmetaal. Het ontvangstbewijs is het bewijs dat je een vordering hebt op hetgeen je in bewaring hebt gegeven.