LWEO

Jong en Oud

Inleiding

De lesbrief Jong en Oud gaat over de levensloop van mensen in de verschillende fasen van het leven. We onderscheiden de kinderfase, de ouderfase en de grootouderfase (drie generaties). Het gedrag van de ene generatie kan gevolgen hebben voor de keuzemogelijkheden van andere (ook toekomstige) generaties.

Aan bod komen onderdelen als: de eerste eigen middelen, consumeren en sparen, studeren, werken en belasting betalen, in loondienst, ongelijke inkomensverdeling, eigen baas zijn en de toegevoegde waarde van een bedrijf, verzekeren, waaronder particuliere verzekeringen en volksverzekeringen en werknemersverzekeringen, sociale voorzieningen, het huishouden, koophuis of huurhuis, de koopkracht van het huishoudinkomen, de consumentenprijsindex, stoppen met werken, AOW en bedrijfspensioen, ruilen tussen generaties en veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking.