LWEO

Jong en Oud 5e druk

Inleiding

De lesbrief Jong en Oud gaat over de levensloop van mensen in de verschillende fasen van het leven. We onderscheiden de kinderfase, de ouderfase en de grootouderfase (drie generaties). Het gedrag van de ene generatie kan gevolgen hebben voor de keuzemogelijkheden van andere (ook toekomstige) generaties.

Aan bod komen onderdelen als: de eerste eigen middelen, consumeren en sparen, studeren, werken en belasting betalen, in loondienst, ongelijke inkomensverdeling, verzekeren, waaronder particuliere verzekeringen en collectieve verzekeringen, het huishouden, koophuis of huurhuis, de koopkracht van het huishoudinkomen, de consumentenprijsindex, stoppen met werken, AOW en bedrijfspensioen en ruilen tussen generaties.