LWEO

Hoofdstuk 8

hoofdstuk 8

Ruilen tussen generaties

In de verzorgingsstaat dragen de werkenden geld af in de vorm van belastingen en sociale premies. De overheid geeft dit geld uit in de vorm van sociale uitkeringen en voorzieningen. Op die manier worden de inkomens door de overheid herverdeeld.

Betalingen aan de overheid (belastingen en premies) zijn voornamelijk gebaseerd op het draagkrachtbeginsel. Iedereen betaalt naar draagkracht van het inkomen, dus hogere inkomens betalen relatief meer. Het systeem van bijdragen aan en ontvangsten van de overheid is gebaseerd op solidariteit.

Een ander uitgangspunt is het profijtbeginsel: ieder betaalt naar gelang het gebruik van de overheidsvoorzieningen. Naast de overdracht van inkomen en vermogen kunnen ook andere overdrachten tussen generaties de welvaart beïnvloeden:
• de wetenschap. Toekomstige generaties kunnen een hoger peil van welvaart bereiken dankzij de overdacht van kennis.
• milieuproblemen. Ontbossing, erosie, uitsterven van plant- en diersoorten en klimaatveranderingen hebben een negatief effect op de toekomstige welvaart.
• uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Olie en gas kunnen opraken en de toekomstige welvaart schaden.
• overheidsschuld. Toekomstige generaties betalen rente en aflossing van de schuld die is opgebouwd. Dit tast hun welvaart aan.

De huidige generatie moet streven naar duurzame economische groei, dat is groei die niet ten koste gaat van de welvaart van toekomstige generaties.

links
Wat is vergrijzing? (video 1 min.)
Vergrijzing en ontgroening (video 12 min.)
Ruilen over tijd (video 15 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 8


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)