LWEO

hoofdstuk 5

hoofdstuk 5

Werken in eigen bedrijf
Om een eigen bedrijf te kunnen beginnen, zijn kapitaalgoederen nodig, zoals gebouwen, machines en grondstoffen. Het kopen van kapitaalgoederen heet investeren.

De eigenaar van een bedrijf loopt ondernemersrisico. De beloning voor dat risico is de winst. Als het bedrijf slecht loopt, draait de eigenaar op voor het verlies. Ondernemerschap is een van de productiefactoren. De andere zijn kapitaal, arbeid en natuur.

De resultatenrekening is het overzicht van de opbrengsten (omzet), de kosten en het resultaat (winst of verlies) van een bedrijf over een bepaalde periode, meestal een jaar. De opbrengsten komen uit de verkoop van goederen. De kosten bestaan uit de inkoopwaarde van de grondstoffen en de overige bedrijfskosten.

Het aantal producten (stuks, liters, kg) dat een bedrijf verkoopt noemen we de afzet. De opbrengsten in geld van de verkochte goederen is de omzet. De omzet is dus gelijk aan de afzet × prijs per product (verkoopprijs).

In de economie wordt produceren gezien als het toevoegen van waarde aan ingekochte goederen en diensten. De omzet zal hoger zijn dan de inkopen. Het verschil noemen we de toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde is de productiewaarde van een bedrijf.

links
Balans en resultatenrekening (video 13 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 5


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)