LWEO

hoofdstuk 1

hoofdstuk 1

Zijn bedrijven slimmer dan consumenten?

Als consument maken mensen veel keuzes. Ze denken dat ze gedegen en afgewogen beslissingen nemen, maar bedrijven weten wel beter. Bedrijven proberen mensen te verleiden om meer producten of een duurder product te kopen. Bedrijven weten dat consumenten eerder bereid zijn iets te kopen als ze een product al hebben vastgehouden en dat ze enthousiast worden van iets dat gratis is. Bedrijven verkopen daardoor meer. Deze verleidingen worden marketingstrategie genoemd.
 
links
Verschillende soorten marketing (www.infonu.nl)

 

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 1

overige begrippen

arbeidsjaar
Het aantal uren dat iemand met een volledige baan en een normaal arbeidscontract in een jaar werkt.
arbeidsvolume
De werkgelegenheid omgerekend in hele arbeidsjaren.
beroepsbevolking
Alle personen tussen de 15 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd die betaald werk kunnen en willen verrichten. Bestaat uit de mensen in loondienst, de zelfstandigen en de geregistreerde werklozen.
deelnemingspercentage
(= participatiegraad) Het percentage dat aangeeft hoeveel procent van de bevolking van 15 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd werkt of wil werken.
deeltijdwerk 
Een baan die kleiner is dan een volledige werkweek, maar wel een vast aantal uren per week. Andere benaming voor parttimebaan.
niet-beroepsbevolking
Alle personen van 15 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd die niet willen of kunnen werken (bijvoorbeeld huismensen, arbeidsongeschikten en studenten).
p/a-ratio
De verhouding personen/arbeidsjaren.
participatiegraad
(= deelnemingspercentage) Het percentage dat aangeeft hoeveel procent van de bevolking van 15 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd werkt of wil werken.
potentiële beroepsbevolking
(= beroepsgeschikte bevolking) De totale bevolking in de leeftijd van 15 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.
welvaart
De mate waarin de behoeften met de beschikbare middelen kunnen worden bevredigd.