LWEO

hoofdstuk 2

hoofdstuk 2

economische kennis door experimenten

Gedragseconomie houdt zich bezig met psychologische aspecten van de economie. Gedragseconomen gaan ervan uit dat mensen niet rationeel zijn. Veel van hun bevindingen halen gedragseconomen uit experimenten: in gecontroleerde situaties worden mensen gevraagd om bepaalde keuzes te maken.

Bij experimenten naar motivatie en waardering van werk meten gedragseconomen hoe lang en onder welke voorwaarden mensen door willen gaan met bepaalde taken en kunnen daardoor uitspraken doen over wat mensen motiveert om te werken. Dat blijkt niet alleen vanwege de financiële beloning, maar ook om erkenning en sociale gronden.

links
Verliesaversie (video 2 min.)
Verliesaversie (www.dbgedrag.nl)

 

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 2