LWEO

hoofdstuk 3

hoofdstuk 3

De overheid en gedragseconomie

Overheden van verschillende landen beginnen gedragseconomie te erkennen als hulpmiddel binnen hun beleid. Ook grijpt de overheid steeds vaker in bij marktfalen. Te invloedrijke marketing¬strategieën die bedrijven loslaten op consumenten worden tegengegaan als dat onwenselijke uitkomsten heeft. Dat kan door standaardopties op websites te verbieden of door een verplichte bedenktijd in te stellen voor bepaalde grote of invloedrijke aankopen.
Het meer beïnvloeden van de keuzes die consumenten maken buiten het beïnvloeden van de prijs wordt ‘nudging’ genoemd.

links
Nudging (smart-online-marketing.nl)
Nudging (www.marketingfacts.nl)
TheFunTheory.com (video 2 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 3