LWEO

hoofdstuk 6

hoofdstuk 6

Wat moet ik met mijn oude telefoon?

Recyclen van mobieltjes is lucratief voor bedrijven omdat de elektronica, met name door het vele edelmetaal, waardevol is. Helaas zijn er nog geen structurele inleveracties voor afgedankte mobieltjes. In sommige winkels staan bakken waar oude mobieltjes kunnen worden ingeleverd, maar weinig klanten gooien daar hun oude mobiel in. Toch kunnen de mobieltjes verantwoord gerecycled worden en dat draagt bij aan een beter milieu.

Bedrijven streven naar winst, maar ze houden daarbij steeds meer rekening met het effect van hun activiteiten op mens en milieu. Dit wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen genoemd. Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) houden bedrijven rekening met de drie p’s: people, planet, profit.
• people: mensen binnen en buiten de onderneming;
• planet: de gevolgen voor het (leef)milieu;
• profit: de economische effecten op goederen en diensten.

Bij bedrijven die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat duurzaamheid van produceren voor de winstgevendheid op korte termijn. Duurzaam produceren betekent dat de productie van nu niet ten koste gaat van de productiemogelijkheden in de toekomst.

links
Duurzaam produceren (video 15 min.)
Fair Trade (www.fairtrade.nl)
Schone kleren campagne (www.schonekleren.nl)
Triodos (www.triodos.nl)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 6

duurzaam produceren
De huidige productie gaat niet ten koste van productie in de toekomst.
maatschappelijk verantwoord ondernemen
Bedrijven die naast winst als doelstelling rekening houden met het effect van hun activiteiten op het milieu en op menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf. Er wordt rekening gehouden met de drie p’s: people, planet, profit.
penetratiegraad
Het deel van de potentiële consumenten dat het product ook feitelijk heeft gekocht uitgedrukt in een percentage.
people
Rekening houden met de gevolgen van de productie voor mensen binnen en buiten de onderneming.
planet
Rekening houden met de gevolgen van de productie voor het (leef)milieu.
profit
Hoe is de winst behaald en wat wordt er mee gedaan.
recycling
Het verwerken van afvalmaterialen in een nieuw productieproces.

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)