LWEO

hoofdstuk 6

hoofdstuk 6

Wat moet ik met mijn oude telefoon?

Recyclen van mobieltjes is lucratief voor bedrijven omdat de elektronica, met name door het vele edelmetaal, waardevol is. Helaas zijn er nog geen structurele inleveracties voor afgedankte mobieltjes. In sommige winkels staan bakken waar oude mobieltjes kunnen worden ingeleverd, maar weinig klanten gooien daar hun oude mobiel in. Toch kunnen de mobieltjes verantwoord gerecycled worden en dat draagt bij aan een beter milieu.

Bedrijven streven naar winst, maar ze houden daarbij steeds meer rekening met het effect van hun activiteiten op mens en milieu. Dit wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen genoemd. Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) houden bedrijven rekening met de drie p’s: people, planet, profit.
• people: mensen binnen en buiten de onderneming;
• planet: de gevolgen voor het (leef)milieu;
• profit: de economische effecten op goederen en diensten.

Bij bedrijven die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat duurzaamheid van produceren voor de winstgevendheid op korte termijn. Duurzaam produceren betekent dat de productie van nu niet ten koste gaat van de productiemogelijkheden in de toekomst.

links
Duurzaam produceren (video 15 min.)
Fair Trade (www.fairtrade.nl)
Schone kleren campagne (www.schonekleren.nl)
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (video 5 min.)
De Duurzame Drukker perst zonder alcohol (video 3 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 6


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)