LWEO

hoofdstuk 7

hoofdstuk 7

Ondernemen: aansprakelijkheid en financiering

Eenmanszaak en vennootschap onder firma
De eenmanszaak en de vennootschap onder firma (vof) zijn organisaties zonder rechtspersoon. Het zijn natuurlijke personen die tegelijkertijd eigenaar zijn en de leiding hebben in het bedrijf. Bij een eenmanszaak is er sprake van een eigenaar, bij een vennootschap onder firma zijn het twee of meer eigenaren. De eigenaar/eigenaren zijn persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf.

Besloten vennootschap en naamloze vennootschap
Bij de besloten vennootschap (bv) en de naamloze vennootschap (nv) is er een scheiding tussen de leiding en de personen die eigenaar zijn. De bv en nv zijn rechtspersonen, dat wil zeggen dat zij juridisch zelfstandig zijn. De eigenaren zijn niet met hun privévermogen aansprakelijk voor de schulden. De aandeelhouders zijn de eigenaren van een bv of nv. Een aandeel is een eigendomsbewijs van een bedrijf. Over de winst die een bedrijf maakt, betaalt het vennootschapsbelasting. Als aandeelhouder ontvang je een deel van de winst: het dividend.

Bij een bv staan de aandelen op naam. De aandelen van een bv zijn niet vrij verhandelbaar. Bij een nv staan de aandelen niet op naam (vandaar naamloze vennootschap) en zijn ze vrij verhandelbaar. Een keer per jaar komt de aandeelhoudersvergadering bijeen. Elke aandeelhouder heeft stemrecht. Ieder aandeel betekent een stem. De aandeelhouders worden vertegenwoordigd door de Raad van Commissarissen die de Raad van Bestuur (de directie) van het bedrijf controleert. De directie voert de dagelijkse leiding van het bedrijf. De directeuren zijn werknemers van het bedrijf.

Hoe komen bedrijven aan hun geld?
Op de eerste plaats is dat eigen geld dat ze in de zaak stoppen, we noemen dat eigen vermogen. Daarnaast kan geld geleend worden bij banken of andere personen, we noemen dit vreemd vermogen. Vreemd vermogen moet terugbetaald worden (aflossen) en over vreemd vermogen of schulden moet rente betaald worden.

links
Ondernemingsvormen (video 20 min.)
Jaaps lessen over ondernemen (video 11 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 7


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)