LWEO

Ongelijkheid

Inleiding

De keuzelesbrief Ongelijkheid gaat dieper in op arm en rijk, op ongelijkheid in inkomen en ongelijkheid in vermogen. We behandelen de begrippen inkomen en vermogen om vervolgens te kijken naar verschillende manieren om inkomensongelijkheid en vermogensongelijkheid te meten. Ook gaan we in op de oorzaken en gevolgen van (toenemende) ongelijkheid. Tot slot behandelen we de ideeën van Thomas Piketty, een Franse econoom, die in 2013 een geruchtmakend boek publiceerde over kapitaal, inkomen en ongelijkheid.