LWEO

hoofdstuk 2

hoofdstuk 2

Hoe is het gesteld met de ongelijkheid?

De ongelijkheid in de wereld is de laatste tijd afgenomen. Dat heeft voor een groot deel te maken met de relatief sterke groei van het inkomen in China en India, landen met veel inwoners, die enkele decennia geleden heel arm waren. Als je naar de ontwikkeling van de inkomensverschillen binnen landen kijkt, zie je dat deze verschillen de laatste tijd in veel landen zijn gegroeid. Ook in Nederland, al zijn niet alle onderzoekers het hierover eens. Voor de meeste landen, zeker ook voor Nederland, geldt dat de vermogensverdeling schever is dan de inkomensverdeling.
 
links
Waarom is het bruto binnenlands product gelijk aan het bruto binnenlands inkomen (video 8 min.)
Toegevoegde waarde en nationaal product en nationaal inkomen (video 8 min.)
De categoriale inkomensverdeling (video 9 min.)
Geluk belangrijker dan groeicijfers (video 3 min.)
De toegevoegde waarde (video 6 min.)
Armoede in Nederland (video 15 min.)

begrippenlijst