LWEO

Verdienen en Uitgeven

Inleiding

De lesbrief Verdienen en Uitgeven opent met een kort hoofdstuk over goede en slechte tijden. In hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan de vorming van het inkomen van een land en de verdeling van dat inkomen over de inkomenscategorieën. Met behulp van de economische kringloop wordt in hoofdstuk 3 toegewerkt naar de nationale rekeningen van een land. De structuur van de economie is onderwerp van hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk ook uitgebreid aandacht voor de economische groeiverschillen tussen de verschillende landen in de wereld. In het vijfde en laatste hoofdstuk staan de conjunctuur (indicatoren) en het anticyclisch conjunctuurbeleid van de overheid centraal.
Per hoofdstuk krijg je een overzicht van de inhoud, de leerdoelen, de kernbegrippen en enkele oefenopdrachten.
Natuurlijk is dit alles slechts een summiere opsomming en kan dat niet de lesbrief vervangen.