LWEO

Verdienen en Uitgeven

Inleiding

De lesbrief Verdienen en Uitgeven opent met een hoofdstuk over hoe Natascha een inkomen verdient met haar naaiatelier. Ook het inkomen van een land en de verdeling daarvan over de inkomenscategorieën komen aan bod. Met behulp van de economische kringloop wordt in hoofdstuk twee toegewerkt naar de nationale rekeningen van een land. De structuur van de economie is onderwerp van hoofdstuk drie. In dit hoofdstuk ook aandacht voor de economische groeiverschillen tussen de landen in de wereld. In het vierde en laatste hoofdstuk staat de conjunctuur en het anticyclisch conjunctuurbeleid van de overheid centraal.