LWEO

Verdienen en Uitgeven

Inleiding

De lesbrief Verdienen en Uitgeven opent met een hoofdstuk over hoe Natascha een inkomen verdient met haar naaiatelier. Ook het inkomen van een land en het meten van de welvaart komt aan bod. In hoofdstuk 2 wordt de economische kringloop uitgelegd. De structuur van de economie is onderwerp van hoofdstuk drie. In dit hoofdstuk ook aandacht voor de economische groeiverschillen tussen de landen in de wereld. In het vierde en laatste hoofdstuk staat de conjunctuur en het anticyclisch begrotingsbeleid van de overheid centraal.