LWEO

hoofdstuk 1

hoofdstuk 1

Welvaart

Het reëel bbp per hoofd van de bevolking wordt vaak gebruikt om de welvaart tussen landen te vergelijken, hoewel deze maatstaf veel nadelen heeft. Deze maatstaf houdt bijvoorbeeld geen rekening met inkomensongelijkheid of met de gevolgen van productie voor het milieu.

links
Waarom is het bruto binnenlands product gelijk aan het bruto binnenlands inkomen (video 8 min.)
Toegevoegde waarde en nationaal product en nationaal inkomen (video 8 min.)
CBS legt economische groei uit (video 7 min.)
De toegevoegde waarde (video 6 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 1


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)                                                                                                                  .