LWEO

hoofdstuk 3

hoofdstuk 3

De structuur

Productiefactoren
De gemiddelde groei van de productie op lange termijn heet de trendmatige groei of kortweg de trend. De trendmatige groei van de productie is afhankelijk van de ontwikkeling van de productiefactoren arbeid, kapitaal, natuur en ondernemerschap.

Arbeid
Bij de productiefactor arbeid gaat het om kwaliteit en kwantiteit. Een hogere kwaliteit van de beroepsbevolking betekent een hogere arbeidsproductiviteit. De arbeidsproductiviteit wordt onder andere bepaald door de mate van scholing van de beroepsbevolking, de efficiëntie (doelmatigheid) van de organisatie, mechanisatie en automatisering en de arbeidsmentaliteit. Bij de kwantiteit van de productiefactor arbeid gaat het om de hoeveelheid aanbod van arbeid. Het aanbod op de arbeidsmarkt wordt bepaald door de omvang van de bevolking (geboortes, immigratie en emigratie), de samenstelling van de beroepsbevolking (vergrijzing), de participatiegraad en de wetgeving (leerplichtleeftijd, pensioenleeftijd).

Kapitaal
Meer en betere kapitaalgoederen vergroten de productiecapaciteit. Door toepassing van nieuwe technologieën stijgt de arbeidsproductiviteit. Nieuwe, betere productieprocessen heten innovaties. Via subsidies stimuleert de overheid bepaalde investeringen in (vernieuwende, milieuvriendelijke) kapitaalgoederen. Met heffingen kan de overheid ongewenste (vervuilende) investeringen ontmoedigen.

Natuur
Natuurlijke omstandigheden zoals de aanwezigheid van grondstoffen, het klimaat, rivieren, etc. bepalen mede de samenstelling van de productie van een land. De natuur is een belangrijke, maar moeilijk te beïnvloeden productiefactor.

Ondernemerschap
Bij ondernemerschap gaat het om kennis, inzichten en activiteiten van mensen. Goed ondernemerschap kan zorgen voor een efficiënte organisatie van het productieproces.

links
Structuurbeleid van de overheid (video 10 min.)
Structuur van de economie (video 6 min.)
Welvaart en groei (video 15 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 3


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)