LWEO

hoofdstuk 3

hoofdstuk 3

De structuur

Productiefactoren
De gemiddelde groei van de productie is afhankelijk van de ontwikkeling van de productiefactoren arbeid, kapitaal, natuur en ondernemerschap. De kwaliteit en de kwantiteit van deze productiefactoren bepaalt de mate van groei.

links
Structuurbeleid van de overheid (video 10 min.)
Structuur van de economie (video 6 min.)
Welvaartsverdelimg en groei (video 15 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 3


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)