LWEO

hoofdstuk 4

hoofdstuk 4

Goede tijden, slechte tijden

Hoogconjunctuur en laagconjunctuur
Op korte termijn bepalen de bestedingen de hoogte van het bbp en dus het inkomen. De bestedingen kennen geen stabiel verloop, soms zijn de bestedingen hoger dan de gemiddelde groei (trend) en soms zijn ze lager. We noemen dit de conjunctuurbeweging of kortweg de conjunctuur.

Conjunctuurindicatoren
Het Centraal Bureau voor de Statistiek hanteert voor de voorspelling van de ontwikkeling van het bbp, de zogenaamde conjunctuurindicatoren. Het zijn aanwijzingen die iets zeggen over het verwachte conjunctuurverloop.

Begrotingsbeleid
Anticyclisch conjunctuurbeleid is overheidsbeleid dat tegen de conjunctuurgolf ingaat om zo de conjunctuurschommelingen te dempen.

De centrale bank
De centrale bank van Nederland is De Nederlandsche Bank (DNB), die valt onder de Europese Centrale Bank (ECB), de centrale bank van de eurozone. De centrale bank is toezichthouder op financiële instellingen en uitgever van bankbiljetten en beheerder van monetaire reserves. De centrale bank voert het monetaire beleid uit.

links
Automatische conjunctuurstabilatoren (video 9 min.)
Goede tijden, slechte tijden (video 15 min.)
Wat is conjunctuur (video 7 min.)
Conjunctuurklok (website CBS)
Conjunctuurklok (video 3 min.)
Consumentenvertrouwen (video 3 min.)
Conjunctuurpolitiek (video 7 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 4


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)