LWEO

Hoofdstuk 2

hoofdstuk 2

Verzekeren tegen risico

Veel mensen houden niet van risico’s en onverwachte vervelende gebeurtenissen. Dit is risico-aversie: mensen zijn afkerig van risico’s en wapenen zich hiertegen door een verzekering af te sluiten. Verzekeren is het afsluiten van een overeenkomst met een verzekeraar, waarbij de verzekerde premie betaalt en recht heeft op een uitkering bij schade of een ongeluk. De meeste mensen willen de financiële gevolgen van een onzekere gebeurtenis niet zelf dragen: ze zijn risicomijdend oftewel risico-avers. Bij verzekeren wordt het risico gespreid over alle deelnemers aan de verzekering.

Bij schadeverzekeringen maken we onderscheid tussen een WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid), waarbij alleen de schade aan anderen wordt vergoed en een allriskverzekering, waarbij ook de eigen schade wordt vergoed.

De premie wordt vastgesteld op basis van de verwachte schade, ook wel het risico genoemd. De verwachte schade = de kans op schade × het gemiddelde schadebedrag.

Omdat ze toch verzekerd zijn kunnen mensen zich roekeloos gaan gedragen of te grote risico’s nemen. Dat noemen we moral hazard. Om moral hazard te voorkomen hebben verzekeringen vaak een eigen risico. Of ze besluiten premiedifferentiatie in te voeren: mensen die weinig schade hebben betalen minder premie dan mensen met veel schade. Hierdoor hebben mensen een prikkel om weinig schade te maken.

De verzekerden hebben kennis die de verzekeringsmaatschappij niet heeft. We noemen dit asymmetrische informatie. Er zijn goede (lage) risico’s en slechte (hoge) risico’s. Als de premie voor iedereen gelijk is, kunnen goede risico’s besluiten de verzekering op te zeggen, omdat de premie voor hen te hoog is in relatie tot de verwachte schade. Dan blijven alleen de slechte risico’s over en zal de premie drastisch stijgen. Er is hier sprake van averechtse selectie: de goede (lage) risico’s verzekeren zich niet meer en alleen de slechte (hoge) risico’s blijven over. Averechtse selectie kan bestreden worden door de verzekering verplicht te maken of door premiedifferentiatie, waardoor de verzekering ook voor goede risico’s aantrekkelijk is.

links
Rekenen met de bonus-malusregeling (uitlegvideo 10 min.)
Verzekeren tegen risico (video 13 min.)
Averechtse selectie bij een verzekering (uitlegvideo 8½ min.)
Uitleg hoofdstuk 2 (video 8 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (in Word)