LWEO

Werk

Inleiding

De lesbrief Werk is de vierde lesbrief in het rijtje lesbrieven op de havo. Deze lesbrief is een centraal examen lesbrief.
Per hoofdstuk krijg je een overzicht van de inhoud, de leerdoelen, de kernbegrippen en enkele oefenopdrachten.
Natuurlijk is dit alles slechts een summiere opsomming en kan dat niet de lesbrief vervangen.

Hints:

De arbeidsmarkt: video NTR 15 minuten.
Arbeid: Ik werk dus ik ben. Videofilm (37 minuten)
Arbeidsmarkt (36 min): Economie Academy