LWEO

Werk en Werkeloosheid 1e druk

Inleiding

De lesbrief Werk en Werkloosheid is een keuzelesbrief en gaat over arbeidsparticipatie, arbeidsvoorwaarden, de koopkracht van het inkomen, prijscompensatie en initiële loonstijging, lonen en winsten en menselijk kapitaal. Flexibilisering van de arbeidsmarkt, zoals baancreatie en baanvernietiging en de verschillende vormen van werkloosheid komen eveneens aan de orde.

links
Arbeidsmarkt (video 15 min.)
Arbeidsmarkt (video 36 min.)