LWEO

hoofdstuk 4

hoofdstuk 4

Flexibilisering van de arbeidsmarkt

Arbeidsmarktflexibiliteit betekent dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt snel op elkaar reageren: werklozen stromen makkelijk door naar een baan en vacatures blijven niet lang onvervuld.

Een flexibele arbeidsmarkt heeft ook nadelen: omdat werkgevers en werknemers van elkaar weten dat hun relatie morgen afgelopen kan zijn, zullen zij niet snel in elkaar investeren. In een niet flexibele arbeidsmarkt zitten werkgevers en werknemers meer aan elkaar vast. Dit kan leiden tot meer betrokkenheid. Dit verhoogt de productiviteit.

In Nederland is er een tweedeling op de arbeidsmarkt: er is een grote groep mensen met een vast contract met pensioenaanspraken en sociale verzekeringen en daaromheen de ‘flexibele schil’, met weinig inkomenszekerheid, weinig ontslagbescherming en geen automatisch recht op pensioen of WIA en WW. Dit kunnen zij zelf bijverzekeren. Om de flexwerkers meer zekerheid te geven heeft de overheid wetgeving gemaakt waarin de rechtspositie van werknemers is versterkt, o.a. door ze meer toegang tot sociale regelingen te geven.
 

links
Voor- en nadelen van een nulurencontract (video 4 min.)
Ton Wilthagen over de arbeidsmarkt (video 5 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 4


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —