LWEO

Werk en Werkloosheid

Inleiding

De lesbrief Werk en Werkloosheid is een keuzelesbrief en gaat over arbeidsparticipatie, arbeidsvoorwaarden, de koopkracht van het inkomen, prijscompensatie, lonen, verschillende soorten werkloosheid, arbeidsmigratie en over de kansen op de arbeidsmarkt.