LWEO

hoofdstuk 1

hoofdstuk 1

Werken of vrije tijd?

De werkgelegenheid kan worden gemeten in personen en in arbeidsjaren (= aantal volledige banen van 38 uur per week). Omdat een gedeelte van alle personen in deeltijd werkt, is het aantal volledige banen kleiner dan de werkgelegenheid in personen. De werkgelegenheid in arbeidsjaren noemen we ook wel het arbeidsvolume.

De p/a ratio geeft de verhouding weer tussen het aantal werkzame personen en het aantal arbeidsjaren. Het geeft aan hoeveel personen nodig zijn om 1 volledige baan in te vullen:

    aantal personen met een deeltijdbaan of volledige baan
p/a-ratio = ——————————————————————————–
                    totaal aantal arbeidsjaren

 

De p/a ratio wordt hoger naarmate er meer in deeltijd wordt gewerkt.
De mensen tussen de 15 jaar en de AOW-leeftijd vormen de potentiële beroepsbevolking, ook wel de beroepsgeschikte bevolking genoemd. De beroepsbevolking bestaat uit alle mensen die werken en werkloos zijn. De werkgelegenheid bestaat uit alle mensen die in loondienst werken (afhankelijke beroepsbevolking) en alle zelfstandigen (onafhankelijke beroepsbevolking).
Door de beroepsbevolking uit te drukken in een percentage van de beroepsgeschikte bevolking vinden we de participatiegraad, ook wel deelnemingspercentage genoemd

          beroepsbevolking  
participatiegraad = —————————————  
     potentiële beroepsbevolking  

 

links
Waarom werken veel vrouwen parttime? (video 4 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 1

arbeidsjaar
Het aantal uren dat iemand met een volledige baan en een normaal arbeidscontract in een jaar werkt.
arbeidsvolume
De werkgelegenheid omgerekend in hele arbeidsjaren.
beroepsbevolking
Alle personen tussen de 15 en 65 jaar die betaald werk kunnen en willen verrichten voor 12 of meer uur per week en daarvoor op korte termijn beschikbaar zijn. Bestaat uit de mensen in loondienst, de zelfstandigen en de geregistreerde werklozen.
deelnemingspercentage
(= participatiegraad) Het percentage dat aangeeft hoeveel procent van de bevolking van 15 tot 65 werkt of wil werken.
deeltijdwerk 
Een baan die kleiner is dan een volledige werkweek, maar wel een vast aantal uren per week. Andere benaming voor parttimebaan.
niet-beroepsbevolking
Alle personen van 15 tot 65 jaar die niet willen of kunnen werken (bijvoorbeeld huismensen, arbeidsongeschikten en studenten).
p/a-ratio
De verhouding personen/arbeidsjaren.
participatiegraad
(= deelnemingspercentage) Het percentage dat aangeeft hoeveel procent van de bevolking van 15 tot 65 werkt of wil werken.
potentiële beroepsbevolking
(= beroepsgeschikte bevolking) De totale bevolking in de leeftijd van 15 tot 65 jaar.
welvaart
De mate waarin de behoeften met de beschikbare middelen kunnen worden bevredigd.

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)