LWEO

hoofdstuk 1

hoofdstuk 1

Werken of vrije tijd?

De werkgelegenheid kan worden gemeten in personen en in arbeidsjaren (= aantal volledige banen van 38 uur per week). Omdat een gedeelte van alle personen in deeltijd werkt, is het aantal volledige banen kleiner dan de werkgelegenheid in personen. De werkgelegenheid in arbeidsjaren noemen we ook wel het arbeidsvolume.

De p/a ratio geeft de verhouding weer tussen het aantal werkzame personen en het aantal arbeidsjaren. Het geeft aan hoeveel personen nodig zijn om 1 volledige baan in te vullen:

    aantal personen met een deeltijdbaan of volledige baan
p/a-ratio = ——————————————————————————–
                    totaal aantal arbeidsjaren

 

De p/a ratio wordt hoger naarmate er meer in deeltijd wordt gewerkt.
De mensen tussen de 15 jaar en de AOW-leeftijd vormen de potentiële beroepsbevolking, ook wel de beroepsgeschikte bevolking genoemd. De beroepsbevolking bestaat uit alle mensen die werken en werkloos zijn. De werkgelegenheid bestaat uit alle mensen die in loondienst werken (afhankelijke beroepsbevolking) en alle zelfstandigen (onafhankelijke beroepsbevolking).
Door de beroepsbevolking uit te drukken in een percentage van de beroepsgeschikte bevolking vinden we de participatiegraad, ook wel deelnemingspercentage genoemd

          beroepsbevolking  
participatiegraad = —————————————  
     potentiële beroepsbevolking  

 

links
Waarom werken veel vrouwen parttime? (video 4 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 1


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)