LWEO

hoofdstuk 5

hoofdstuk 5

Arbeidsmigratie

Arbeidsimmigratie kan positieve effecten hebben op de welvaart van een land omdat knelpunten op de arbeidsmarkt beter kunnen worden opgelost.

In de EU is in principe vrij verkeer van arbeid. Voor inwoners van landen waar het loon lager ligt dan in Nederland kan het aantrekkelijk zijn om in Nederland te gaan werken. Met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt (laaggeschoold werk) is er sprake van verdringing van Nederlanders door buitenlanders. Vanwege de armoedeval is het voor Nederlanders vaak financieel niet aantrekkelijk om deze banen te accepteren. Dit kan nog versterkt worden als het minimumloon en de cao-afspraken worden ontdoken. In dat geval worden de arbeidsimmigranten uitgebuit. Met arbeidsmigranten doelt men vaak op gastarbeiders uit Oost-Europa. Daarnaast komen er ook expats en vluchtelingen naar Nederland.

links
Wat vinden arbeidsmigranten van Nederland? (video 7½ min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 5


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

extra oefenopgaven

Extra oefenopgaven (Word)