LWEO

hoofdstuk 6

hoofdstuk 6

(On)gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Door negatieve voordoordelen en/of stereotype denkbeelden hebben sommige mensen minder kans op het krijgen van een baan. Hoewel wettelijk verboden, is er nog wel eens sprake van discriminatie van niet-westerse migranten. Op basis van hun (achter)naam worden ze dan niet uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Vrouwen verdienen gemiddeld een lager uurloon dan mannen Dit noemen we de gender-paygap. Ook zijn er relatief weinig vrouwen met een topfunctie. De overheid probeert dit recht te trekken door middel van een vrouwenquotum.

links
Vrouwenquotum (video 3 min.)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 6


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —