LWEO

hoofdstuk 6

hoofdstuk 6

Arbeidsmigratie

Arbeidsimmigratie kan positieve effecten hebben op de welvaart van een land omdat knelpunten op de arbeidsmarkt beter kunnen worden opgelost.

In de EU is in principe vrij verkeer van arbeid. Voor inwoners van landen waar het loon lager ligt dan in Nederland kan het aantrekkelijk zijn om in Nederland te gaan werken. Met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt (laaggeschoold werk) is er sprake van verdringing van Nederlanders door buitenlanders. Dit kan nog versterkt worden wanneer minimumloon en CAO-afspraken worden ontdoken. In dat geval worden de arbeidsimmigranten uitgebuit.

links
Internationale arbeidsverdeling (video 10 min.)
Kernindicatoren van de Nederlandse economie (www.CBS.nl)
Kortetermijnramingen (www.cpb.nl)

begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 6


— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —