LWEO

Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 3

Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

Inhoudsopgave hoofdstuk 3
3.1 Aanbod van arbeid
3.2 Vraag naar arbeid
3.3 De arbeidsmarkt
3.4 Transfer
3.5 Zelftest

Het aanbod op de arbeidsmarkt
Aanbod van arbeid (= beroepsbevolking) is afhankelijk van:
– de hoogte van het loon
– de bevolkingsomvang (participatiegraad, immigratie..)
– de wetgeving (leerplichtleeftijd, pensioenleeftijd)
– maatschappelijke opvattingen (ook vrouwen moeten een eigen inkomen verwerven)
– gezondheidszorg
– etc.
De vraag op de arbeidsmarkt
Vraag naar arbeid wordt uitgeoefend door werkgevers (en zelfstandigen): zij vragen arbeidskracht.
De vraag naar arbeid is afhankelijk van:
– de hoogte van het loon
– de hoogte van de productie
Schommelingen in de productie als gevolg van veranderingen in de bestedingen aan goederen en diensten noemen we conjunctuurschommelingen.
Een krappe of ruime arbeidsmarkt
Vraag naar arbeid en aanbod van arbeid bepalen de prijs van arbeid: het loon.
Als de vraag naar arbeid groter is dan het aanbod van arbeid is er sprake van een krappe arbeidsmarkt (veel vacatures, weinig werkloosheid).
Als het aanbod van arbeid groter is dan de vraag naar arbeid is er sprake van een ruime arbeidsmarkt (veel werklozen, weinig vacatures).

Aanbod van arbeid = werklozen + werknemers + zelfstandigen.
Vraag naar arbeid = werknemers + zelfstandigen + vacatures.

Links
Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt: annimatie: 1 minuut.
http://www.jobnews.nl/ : bekend via televisie
http://www.careerjet.nl/: careerjet is dé zoekmachine voor banen
randstad uitzendbureau: met vacaturekrant
Intermediair: Online vacaturebank met wekelijks 1.700 vacatures voor hoger opgeleiden
Careerbuilder: een vacaturesite die gratis toegankelijk is voor werkzoekenden. Laat één keer je CV achter en het matching systeem koppelt dit kosteloos aan passende vacatures.
Werkpuntnet: de vacaturebank van het arbeidsbureau op internet met plusminus 40.000 vacatures

Leerdoelen hoofdstuk 3
• Noemen uit welke delen de vraag naar arbeid is samengesteld.
• Noemen uit welke delen het aanbod van arbeid is samengesteld.
• De Nederlandse arbeidsmarkt beschrijven.
• De oorzaken van veranderingen in de omvang en samenstelling van de beroepsbevolking noemen en deze toelichten.
• De invloed van de conjunctuurschommelingen op de arbeidsmarkt beschrijven.

Korte inhoud hoofdstuk 3
Arbeidsmarkt – aanbod van arbeid – bevolkingsgroei – vraag naar arbeid – vacature – conjunctuurschommelingen – trendmatige groei – trend – hoogconjunctuur – laagconjunctuur – werkgelegenheid – ruime arbeidsmarkt – krappe arbeidsmarkt.

Begrippenlijst

Begrippenlijst hoofdstuk 3

aanbod van arbeid
(= beroepsbevolking) Alle personen tussen de 15 en 65 jaar die betaald werk kunnen en willen verrichten voor 12 of meer uur per week en daarvoor op korte termijn beschikbaar zijn. Bestaat uit de mensen in loondienst, de zelfstandigen en de geregistreerde werklozen.
arbeidsmarkt
Het geheel van vraag naar arbeid en aanbod van arbeid.
bevolkingsgroei
Het groter worden (in aantal) van de bevolking.
conjunctuurschommeling   
Schommelingen in de productie als gevolg van veranderingen in de bestedingen aan goederen en diensten.
hoogconjunctuur
Periode waarin de groei van het nationaal inkomen hoger is dan de trendmatige groei.
krappe arbeidsmarkt
Een situatie op de arbeidsmarkt waarbij de vraag naar arbeid (door werkgevers) groter is dan het aanbod van arbeid (de beroepsbevolking). Vacatures kunnen niet of slechts moeizaam vervuld worden.
laagconjunctuur
De bestedingen zijn lager dan de trend.
ruime arbeidsmarkt
Een situatie op de arbeidsmarkt waarbij het aanbod van arbeid groter is dan de vraag naar arbeid. De werkgevers kunnen ruim kiezen uit de werklozen.
trendmatige groei
(= trend) Gemiddelde groei van de bestedingen over een langere periode.
trend    
Zie trendmatige groei.
vacature        
Onbezette arbeidsplaats waarvoor personeel wordt gezocht.
vraag naar arbeid
De totale vraag naar arbeidskrachten. De vraag naar arbeid bestaat uit de vraag naar werknemers, de vraag naar arbeidskracht van zelfstandigen en de vacatures.
werkgelegenheid
Het aantal personen dat een baan heeft. Bestaat uit de werknemers en de zelfstandigen.

Extra Oefenopgaven

Dit hoofdstuk heeft enkele extra oefenopgaven. Deze kun je als Word-document downloaden door HIER te klikken.