LWEO

Conferentie 2021

Op donderdag 3 juni 2021 organiseerde de LWEO haar jaarlijkse conferentie. Het programma van de conferentie zag er als volgt uit:

Vanaf 9.30 uur
Digitale ontvangst van de deelnemers
9.50 uur Welkomstwoord
10.00 uur Ronde 1
– Centrale spreker: Bas Kolen (onderzoeker TU Delft) over de ‘Kosten en baten van de coronamaatregelen’
– Meerdere werkwinkels
11.00 uur uw eigen koffiepauze
11.30 uur Ronde 2
– Centrale spreker: Richard Tol (VU, hoogleraar economie van de klimaatverandering) over de ’Politieke economie van het klimaatbeleid’
– Meerdere werkwinkels
12.30 uur Tijd voor uw eigen lunch
13.00 uur Ronde 3
– Centrale spreker: Jasper Lukkezen (universitair docent UU) over het ’IS-MB-GA-model’
– Meerdere werkwinkels
14.00 uur Centrale beëindiging conferentie. Tijd voor sociale, maar digitale contacten.

De hele conferentie werd er gebruik gemaakt van het programma Zoom.

De volgende werkwinkels werden aangeboden:
Ronde 1, 2 en 3
Werkwinkel 1 ‘Examendossier’ door ‘Stefan Schuch, docent Ashram College in Alphen aan den Rijn.
Met behulp van de lesbrieven methode (LWEO) heb ik een eigen examendossier opgebouwd. Dit dossier is uiteindelijk voor de leerling heel handig, maar ook de docent kan hier heel veel informatie uithalen die je tijdens de lessen niet allemaal ziet. Hierbij zien leerlingen wat er goed en fout gaat en ook de docent kan in een oogopslag zien waar het vooral mis gaat. Hierbij kan de docent veel makkelijker of eerder maatwerk aanbieden per leerling. Spreekt formatief toetsen, differentiëren in de les, minder werkdruk en meer persoonlijke aandacht en inzicht krijgen in de prestaties van leerlingen je aan, dan laat ik dat graag samen met een aantal leerlingen zien hoe het examendossier werkt tijdens de lessen in deze workshop.

Ronde 1, 2
Werkwinkel 2  Optima Forma: economisch denken door Quincy Elvira (vakdidacticus ILO/UVA)en Twan Huijbers (CITO/ docent Dominicus college)
Uit de commissie Teulings II:
“Het doel van het vak economie is het ontwikkelen van een economische kijk op maatschappelijke verschijnselen, en dat is niet hetzelfde als het lezen van de krant.”
Tijdens deze werkwinkel nemen we het nieuws in bredere zin als uitgangspunt om met leerlingen een economische kijk te ontwikkelen. Die economische kijk ontstaat door herhaaldelijk via de praktijk de leerling een aantal essentiële beginselen te laten ontdekken. Deze beginselen zijn o.a. denken in marginaliteit, in prikkels, in cumulatieve oorzaak-gevolgredeneringen, in opofferingskosten of in tijd (korte vs lange termijn), en het denken in markten en over markten heen. We gaan met jullie aan de slag met het ontworpen materiaal die ten doel heeft het ontwikkelen van die economische kijk bij leerlingen, oftewel Teulings II in Optima Forma.

Ronde 2, 3
Werkwinkel 3 ‘Een economische ervaring met spelvormen’ door Sander Liket, docent Stedelijk Gymnasium Den Bosch
Veel leerlingen maken al economische afwegingen in het dagelijks leven. Ze zijn zich hier echter lang niet altijd bewust van, laat staan dat ze de begrippen ervoor gebruiken die wij ze in de economie les proberen bij te brengen. Ik heb een aantal eenvoudig te implementeren spelvormen gemaakt die er op zijn gericht om leerlingen een economische ervaring te geven. Deze ervaring is direct te koppelen is aan economische concepten, zodat de stof gaat leven en de begrippen beklijven. In deze workshop maak je kennis met een paar van deze spelvormen, en hoe je ze zelf kan toepassen.

Ronde 1, 2, 3
Werkwinkel 4 ‘ Voortgezet ondernemen! door Rick Jansen, docent Philips van Horne
Economie in de voorexamenjaren; nadruk op enthousiasmeren of op voorbereiding? We kennen het als economiedocenten allemaal. Klassen zoals HAVO 3 en MAVO 2 die economie als oriëntatievak krijgen. De discussie is dan meestal hoe de leerling bereikt moet worden; met keiharde theorie als voorbereiding, of de theorie loslaten en de leerling enthousiast maken. Ik ben 5 jaar geleden begonnen met het schrijven van mijn eigen methode, die ik parallel gebruik met LWEO Kopen en Werken. Deze methode gaat volgend jaar klaargemaakt worden om ook op andere scholen gebruikt te worden. Het combineert enthousiasmeren met vakkennis en algemene kennis. Iedere leerling zet een bedrijf op in een tijdsspan van 8 maanden. Enthousiast geworden? In mijn workshop vertel ik er alles over!

Ronde 1, 2, 3
Werkwinkel 5 ‘Kansrijk armoedebeleid’ door Stella Hoff (SCP) en Patrick Koot (CPB)
“Zonder aanvullend beleid neemt de inkomensarmoede de komende decennia met circa een kwart toe”
(Planbureaus: armoede neemt met een kwart toe onder huidig beleid)
Centraal in deze workshop staat de inkomensarmoede in Nederland en het voorkomen en bestrijden hiervan. Aan de hand van de recente, gezamenlijke CPB- en SCP studie Kansrijk armoedebeleid geven we een kijkje achter de schermen in hoe inkomensarmoede precies gemeten wordt, welke groepen de grootste kans op inkomensarmoede hebben, en waarom de armoede de komende jaren zal toenemen zonder aanvullend beleid. Daarnaast gaan we in op kansrijke beleidsopties, zowel bezien vanuit het Rijk als vanuit de gemeente, en de effectiviteit hiervan. Naast financiële beleidsopties gaat het daarbij ook om meer lange termijn beleid, zoals investeringen in het onderwijs. Ten slotte gaan we in op de effecten van veelgenoemde hervormingen van het belasting- en sociale zekerheidsstelsel, zoals de invoering van een basisinkomen of het vereenvoudigen van het toeslagenstelsel.

Ronde 1, 2, 3
Werkwinkel 6  Scholenstrijd, hoe maken we het leukste onderdeel van de economieles nog beter?’ door Niek den Tex (Scholenstrijd)
In deze interactieve workshop vertel ik wat het idee achter het project www.scholenstrijd.nl is en hoe het online spel en de gastlessen in elkaar steken. Daarna begint het echte werk. Dan gaan we samen een plan maken om Scholenstrijd verder te verbeteren. Wat vinden jullie goed? Wat kan beter? En hoe kan het beter gemaakt worden?
Als voorbereiding kan je nu al meespelen met een voor de conferentie aangemaakt subcompetitie met als naam: LWEO-conferentie (zie www.scholenstrijd.nl – LWEOconferentie) met als wachtwoord: LWEO.

Ronde 1, 2, 3
Werkwinkel 7 ‘Pizzaspel’ door Robin Vek, docent Pierson College
(Bedrijfs)economie = keuzes maken en wij leren de leerlingen om de gevolgen van die keuzes te kunnen voorspellen.
Het inzicht in oorzaak-gevolg verbanden kan versterkt worden wanneer de gevolgen van gemaakte keuzes direct zichtbaar zijn.
In deze workshop licht ik een voorbeeld uit van een spel dat ik zelf gecreëerd heb via Excel, namelijk het Pizzaspel.
In het spel leiden keuzes over o.a de prijs, de kwaliteit, de productiecapaciteit en het marketingbudget tot winstgevende of verlieslijdende pizzeria’s.
We gaan het spel uiteraard zelf spelen, maar ik zal jullie ook kort meenemen in het proces ernaar toe.

Ronde 1, 3
Werkwinkel 8 ‘Activeer je suf met De Vrolijke Economen’ door Linda van Haren en Evelien Hoekman (DVE)
Tijdens deze workshop gaat u ervaren hoe het als leerling is om aan een activerende werkvorm op het gebied van (bedrijfs)economie te volgen. Er komen opdrachten uit de binnenkort te verwachten BE-bundel aan bod, waarmee we het experiment aangaan om ze ook tijdens onderwijs op afstand in te zetten. Van de werkvormen is ook een algemeen economische variant beschikbaar.
Benodigdheden en vereiste vaardigheden deelnemers:
• Wisbordje + stift (of papier + dik schrijvende pen)
• Tweede scherm mogelijkheden
– om in te loggen in lessonup (account is niet nodig)
– met telefoon of via knipprogramma op de pc een screenshot te maken