LWEO

Conferentie 2011

LWEO-conferentie 12 mei 2011 in Hotel Vught te Vught.

Programma
Esther-Mirjam Sent, hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen, spreekt over ‘Pluralisme in de economische wetenschap’ (handouts: Esther-Mirjam Sent Pluralisme_in_Ec_Wetenschap).
Henriëtte Maassen van den Brink, hoogleraar Onderwijseconomie aan de faculteit Economie en Econometrie van de Universiteit van Amsterdam, spreekt over ‘Het rendement van onderwijs’ (handouts: Hernriette Maassen van den Brink_BATEN_VAN_ONDERWIJS).

Werkwinkels
Werkwinkel 1. ‘Waarvoor kies jij……..’ door Linda van Haren
Tijdens deze workshop zullen we aan de slag gaan met het experiment ‘Waarvoor kies jij en waarvoor kiest de ander’. Een experiment dat past bij het prisinors dilemma en uitermate geschikt is om te spelen bij de lesbrief Jong en Oud. Het uitgewerkte experiment kunt u vinden op de website van de LWEO. Het leiden van het experiment in uw eigen klas is vaak veel makkelijker als u het eerst zelf meegemaakt / gespeeld heeft. Het experiment zal daarom voorbesproken, gespeeld zoals in de klas en nabesproken worden.

Werkwinkel 2.  ‘Klaslokaal-experiment Vraag en aanbod, m.b.v. digitaal schoolbord’ door Jos van Nistelrooy
In een klas worden koop- en verkoopopdrachten uitgedeeld. Kopers en verkopers zoeken elkaar op om een zo voordelig mogelijke prijs af te spreken. In een aantal rondes zal een leerling de ene keer een koper en de andere keer een verkoper zijn. De afgesproken prijzen worden in een spreadsheet op het bord ingevuld en de gemiddelde prijs tekent zich af. Als afsluiting wordt geïnventariseerd tegen welke maximale prijs de kopers willen kopen en tegen welke minimale prijs de verkopers willen verkopen. Het experiment is een inleiding op hoofdstuk 4 van de lesbrief Vervoer. Pdf: Jos van Nistelrooy Klaslokaalexperiment_vraag-aanbod. Meer materiaal met o.a. kopers en verkoperskaartjes zijn te vinden op de docentensite. Het adres van de stopwatch is: http://www.onderwijsmenu.nl/ict/zandloper.swf .

Werkwinkel 3.  ‘Youtube als context en instructiemiddel’ door Evelien Hoekman
Hoe brengt u de actualiteit in uw klaslokaal?  Youtube is een onuitputtelijke bron van videomateriaal wat in de les gebruikt kan worden. Context, instructie, naslag, humor of als verslagvorm voor leerlingen. Deze workshop geeft veel praktische informatie en vele economische voorbeelden van geschikte filmpjes. Immers, een krantenbericht is niet de enige methode om economische begrippen in een context te plaatsen.

Werkwinkel 4.  ‘Serious Gaming’ door Eric Hazenbos en Kees Meershoek
In deze werkwinkel maken we kennis met Serious Gaming: educatieve spellen voor in de economieles. In deze spellen wordt de motiverende werking van een spel gebruikt om lesstof over te brengen. Deze fysieke spellen, die bijvoorbeeld ingezet kunnen worden voor de experimenten in het kader van Teulings, zijn ontwikkeld door Be Involved. Enkele van deze spellen zijn getest in de economielessen van havo en vwo op het Da Vinci College in Leiden. Tijdens deze werkwinkel bespreken we de ervaringen uit die lessen, maar gaan we uiteraard ook zelf aan de slag!

Werkwinkel 5. ‘Centrale examinering in het nieuwe programma: havo’ door Nico Dieteren
De werkwinkel bespreekt de ervaringen van de examenmakers met het nieuwe programma economie voor havo, aan de hand van de pilotexamens 2009 en 2010. Ook wordt er aandacht besteed aan de evaluatie 2009 en de bijstelling van de syllabus met het oog op de landelijke invoering en de centrale examens 2012 (handouts: Nico van Dieteren Presentatie_Centrale_Examinering_havo).

Werkwinkel 6.  ‘Centrale examinering in het nieuwe programma: vwo’ door Jan Zonjee
Deze werkwinkel bespreekt de eerste ervaringen met centrale examinering voor het nieuwe programma vwo. Het eerste pilotexamen vwo 2010 wordt geanalyseerd: structuur van de opgaven, vraagstellingen, vakinhoudelijke vernieuwing. Deelnemers worden uitgedaagd om na te gaan in hoeverre dit nieuwe examen anders is dan de toetsing in het huidige examenprogramma (handouts).

Werkwinkel 7.  ‘Digilesbrieven’ door Ad Pijnenburg
De economie-lesbrieven van de LWEO worden sinds enige tijd digitaal ondersteund. Per lesbrief worden interactieve elementen aangeboden die het verwerken van de stof voor de leerlingen inzichtelijker, interessanter en aantrekkelijker kunnen maken. Hoewel nog steeds in opbouw, en net als de lesbrieven zelf eigenlijk nooit “klaar”, is het goed om te kijken wat er beschikbaar is, wat er mee te doen valt, en hoe de mogelijkheden uitgebreid worden.

Werkwinkel 8. door Luc Repriels en Coen Pellemans
Werken met de havo-methode: de volgorde van de te behandelen lesbrieven, de plaats van keuzeonderwerpen en experimenten, het lessenplan. Ervaringen in de klas, didactische aanpak, mogelijke struikelblokken voor leerlingen (PowerPoint: Luc Repriels en Coen Pellemans Werken_met_de_nieuwe_LWEO-methode_voor_het_havo).

Werkwinkel 9. ‘Werken met de nieuwe LWEO-methode voor het vwo’ door Kees van den Nieuwenhof en Chris Kersten
Opbouw van de LWEO-methode (context – uitwerking naar concepten – transfer), hoe ermee te werken, volgorde van de te behandelen lesbrieven, studielastverdeling, lessenplan. Waar kun je experimenten doen en waar passen de keuzeonderwerpen het best?