LWEO

Conferentie 2012

LWEO-conferentie 10 mei 2012 in Hotel Vught te Vught

Op donderdag 10 mei 2012 wordt de LWEO-conferentie gehouden in Hotel Vught te Vught. Dit hotel bevindt zich op 3 km van het Centraal Station van ‘‘s-Hertogenbosch. Alle scholen die werken met de lesbrieven van de LWEO, of dit overwegen, ontvangen een uitnodiging.

Het programma van de conferentie is als volgt:

9.30 uur: ontvangst van de deelnemers
9.50 uur: welkomstwoord
10.00 uur: Coen Teulings (directeur van het CPB en hoogleraar aan de UvA) Pdf van PowerPoint:10-05-2012 Coen Teulings_Europa_in_crisis-Vught
11.00 uur: koffiepauze
11.20 uur: Lex Hoogduin, hoogleraar aan de UvA en voormalig directeur DNB (Met dank aan Assemblee Sprekersbureau, www.assemblee.nl)
12.20 uur: Presentatie boek De Vro(uwe)lijke Economen (DVE)
12.40 uur: tijd voor sociale contacten en lunchbuffet
13.30 uur: werkwinkel ronde 1
14.45 uur: pauze
15.00 uur: werkwinkel ronde 2
16.15 uur: tijd voor sociale contacten en een drankje

In de middag is er de keuze uit de volgende werkwinkels:

Werkwinkel 1. ‘Teulings houdt van sterke thee…’ door Gottfried Erdtsieck, docent Montessori College Nijmegen. Verslag_workshop_LWEO_conferentie
We zijn druk bezig het nieuwe havo-programma af te ronden. We kijken terug op onze eerste ervaringen. Zijn we tevreden of ervaren we het programma als overladen? Is het programma te academisch van aard en is opnieuw het ‘theezakjesmodel’ gehanteerd? In deze workshop inventariseren we onze eerste ervaringen. En als er problemen ervaren worden, kunnen we er creatieve oplossingen aan geven? Tips, ervaringen, wat kunnen we nog meer delen?
Aanleiding is mijn publicatie in het laatste januarinummer van Factor D met bovenstaande titel.
Verslag

Werkwinkel 2. ‘Is DAT ook uw economieonderwijs?’ door Roel Grol (vakdidacticus Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
DAT staat voor Doel, Activiteit en Toets. Stel dat u, als doel, wil bereiken dat leerlingen een curve kunnen tekenen op basis van verstrekte gegevens, dan zullen in de les activiteiten moeten plaatsvinden die hen in staat stellen deze vaardigheid te leren en zult u op de toets deze vaardigheid moeten terugvragen. Dit principe van doel = activiteit = toets noemen we constructive alignment, een term uit de literatuur die we in deze werkwinkel, vertrekkend vanuit een praktijkvoorbeeld, zullen verkennen. Want is het wérkelijk zo dat lesmethodes de lesdoelen die ze beogen af te dekken ook daadwerkelijk afdekken? Hoe komen we dat eigenlijk precies te weten? En wat moeten wij als economiedocenten doen als dat eigenlijk niet zo blijkt te zijn?

Werkwinkel 3. ‘Economie een spel? Aan de slag met speltheorie.’ door Nanda Stijntjes (docent Willem Lodewijk Gymnasium en RU te Groningen en lid van De Vro(uwe)lijke Economen)
Veel verschijnselen in de economie kun je beschouwen als een spel. Het onderdeel speltheorie in het nieuwe concept Samenwerken en Onderhandelen geeft handvatten om deze situaties en verschijnselen te analyseren. In deze workshop gaan we in op mogelijkheden om leerlingen de speltheorie eigen te laten maken, eigen situaties te zoeken of te bedenken en deze te analyseren. Hoe zorg je ervoor dat jouw leerlingen de verbanden ontdekken tussen Batman, Golden Balls, Wie is de Mol?, The Whole Truth en South Parc?

Werkwinkel 4. ‘Workshop Serious Gaming als klaslokaalexperiment’ door Angelique Vermeulen (docent Kandinsky College Nijmegen) en Kees Meershoek (Be Involved)
Bent u op zoek naar een effectieve, motiverende en complete methode om uw klaslokaalexperimenten in te vullen? Doe dan mee aan de workshop Serious Gaming van Be Involved. Tijdens de workshop geven we antwoord op de volgende vragen: Wat is de kracht van spellen en hoe werkt het spelend leren? Ook maken we een stap richting de praktische kant: Hoe werkt een spel in mijn klaslokaal en waar moet ik op letten? Hierbij zal Angelique Vermeulen haar gebruikservaringen in haar klassen met u delen. Aan het eind heeft u een goed beeld wat de waarde van educatieve spellen voor uw lessen zou kunnen zijn en praktisch inzicht hoe u zelf een spel in uw klas kunt inzetten.

Werkwinkel 5. ‘Activerende werkvormen’door Linda van Haren (docent Candea College Duiven en lid van De Vro(uwe)lijke Economen)
Tijdens deze workshop maak je kennis met een aantal verschillende manieren om de leerlingen bij de les te betrekken. Zo doen we onder andere de opdracht ‘De Elasticiteitendoos’, kijken we naar de mediapresentaties die mijn leerlingen hebben gedaan in de afgelopen weken en bekijken we een aantal filmpjes waarbij de onderwerpen van economie en m&o centraal staan. Enkele praktische handvatten die direct toepasbaar zijn in je lessen.

Werkwinkel 6. ‘De herziene lesbrief ‘Kopen en Werken’’ door Luc Repriels en Enno Noordhoff (beiden LWEO):  Luc Repriels en Enno Noordhoff_Kopen_en_Werken_PP2
Op basis van aanwijzingen en opmerkingen van gebruikers heeft de LWEO de lesbrief ‘Kopen en Werken’ herschreven. In deze workshop wordt aandacht besteed aan: Opbouw en inhoud van de lesbrief Kopen en Werken (veranderingen t.o.v. oude methode); onderscheid havo en vwo/gymnasium; plaats van de bouwstenen; zelfstandig werken; verhouding economie en m&o; lessenplan; advisering van leerlingen.

Werkwinkel 7. ‘Werken met de nieuwe vwo-methode van de LWEO’ door Chris Kersten en Frans Verschuren (beiden LWEO): Chris Kersten en Frans Verschuren Werken_met_de_vwo-methode
Hoe zijn de ervaringen met de eerste vwo-lesbrieven in de praktijk? Hoe is de omvang en het niveau? Waar loop je tegenaan? Welke delen lopen goed? Zijn er verbeterpunten?

Werkwinkel 8. ‘Centrale examinering in het nieuwe programma: havo’ door Nico Dieteren (Cito): Nico van Dieteren Presentatie_Centrale_Examinering_havo
De werkwinkel bespreekt de ervaringen van de examenmakers met het nieuwe programma economie voor havo, aan de hand van het laatste pilotexamen 2011-1. Dit examen is aangewezen als referentie voor de eerste reguliere examens 2012. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de Cito-opbrengstrapportage bij het examen economie havo, op basis van de Wolf (Windows optisch leesbaar formulier)-gegevens.