LWEO

Conferentie 2013

LWEO-conferentie 16 mei 2013 in Hotel Vught te Vught

Het programma van de conferentie was als volgt:
9.30 uur      ontvangst van de deelnemers
9.50 uur      welkomstwoord
10.00 uur    Henriëtte Prast (hoogleraar Universiteit van Tilburg): Presentatie_Prast_2013
11.00 uur    koffiepauze
11.20 uur    Arnoud Boot (hoogleraar Universiteit van Amsterdam): Presentatie_Boot_2013
12.20 uur    Presentatie boek De Vro(uwe)lijke Economen (DVE)
12.40 uur    tijd voor sociale contacten en lunchbuffet
13.30 uur    werkwinkel ronde 1
14.45 uur    pauze
15.00 uur    werkwinkel ronde 2
16.15 uur    tijd voor sociale contacten en een drankje

In de middag is er de keuze uit de volgende werkwinkels:
Werkwinkel 1. ‘Context-concept in je eigen lessen’ door Mark Eldering en Nanda Stijntjes
(docenten Willem Lodewijk Gymnasium en RU te Groningen en DVE): Workshop_cocoVoorbeelduitwerking_Klas_3
Veel docenten worstelen met de praktische uitvoering van de context-conceptdidactiek. In de workshop presenteren Mark en Nanda een eigen context-concept framework. Deze zullen zij aan de hand van een aantal good-practices toelichten. Vervolgens kun je direct aan de slag met het toepassen van het framework op je eigen lespraktijk. Zo heb je aan het eind van de workshop een handzaam en praktisch instrument waarmee eigen contextrijke werkvormen ontwikkelt en geëvalueerd kunnen worden.

Werkwinkel 2. ‘Start met de context!’ door Roel Grol (vakdidacticus Hogeschool van Arnhem en Nijmegen): Roel Grol Workshop
In het nieuwe examenprogramma staan concepten, contexten en transfer centraal. In deze werkwinkel verkennen we hoe we economielessen inductiever kunnen maken. Dit doen we door in ons ontwerp van de les het denken te starten vanuit contexten en dan langzaam toe te werken naar concepten. Er zijn vanuit de literatuur verschillende modellen bekend om dit vorm te geven, maar deze moeten praktisch vertaald worden naar gebruik in het eigen onderwijs. We gaan hiermee oefenen en proberen te komen tot inspirerend onderwijs, dat in context start. Doet en denkt u mee?

Werkwinkel 3. ‘Ervaringen van havo-docenten met Teulings’ door Eric Welp (medewerker SLO)
In deze werkwinkel zal ingegaan worden op de resultaten die naar voren zijn gekomen uit het eerste monitoring-onderzoek van SLO inzake het ‘nieuwe Teulingsprogramma’. In deze werkwinkel gaan we in op de nieuwe onderdelen zoals klaslokaalexperimenten en keuzeonderwerpen. Maar ook contextgericht onderwijs en economische begrippen die door docenten als (te) moeilijk worden ervaren. Hoe hiermee om te gaan is de centrale vraag. Tevens zal er gekeken worden naar het eerste centraal examen, wat men hier zoal van vond en welke tips men de examenmakers meegeeft. Maar niet alleen luisteren, ook zelf aan de slag! Vuurwerk dus!

Werkwinkel 4. ‘Fundament derdeklas’ door Harrie Janssen en Johan Heurter (beiden LWEO)
Wij zijn benieuwd naar de ervaringen van de gebruikers met de herschreven versie van de lesbrief Kopen en Werken. Wat valt mee, wat valt tegen? Ontbreken er thema’s, zijn er lessuggesties? In het eerste deel van de bijeenkomst willen we ingaan op: – Digitalisering van Fundament. Wat zijn onze plannen en waar hebben de gebruikers behoefte aan? – Fundament en het referentieniveau rekenen. – De herschreven versie van De Samenleving wordt gepresenteerd en kort toegelicht. – We willen graag weten in welke mate het extra materiaal voor Fundament op de website wordt gebruikt en of er suggesties zijn voor verbeteringen en aanvullingen. Het tweede deel van de bijeenkomst willen we de groep deelnemers splitsen en de lesbrief bespreken. Het is verstandig om de lesbrief Kopen en Werken mee te nemen.

Werkwinkel 5. ‘Hoe word ik de leraar die ik wil zijn?’ door Christiaan van Os (docent Mendel College Haarlem)
In deze workshop leer je over het ‘flippen van je klas’: de theorie uitleg bekijken de leerlingen thuis, online, met behulp van bijvoorbeeld een youtube filmpje, en het ‘huiswerk’ wordt vervolgens in de klas gedaan. In de les ontstaat zo veel meer tijd om de stof toe te passen mét steun van docent en medeleerling. In deze workshop krijg je een inkijkje in wat nu de gedachte achter het flippen van je klas is, welke mogelijkheden (en valkuilen) het flippen biedt en hoe jij dit in jouw eigen lespraktijk toe kan passen.

Werkwinkel 6. ‘Activerende Didactiek bij Ruilen over de Tijd’ door Gerriët van Zuthem (docent Hogeschool Windesheim Zwolle en DVE)
Een vrolijke workshop met vele voorbeelden om leerlingen te laten ‘produceren’ in plaats van ‘consumeren’ met bijvoorbeeld een economische Woordslang, ‘Wie is het’, de Kledingkastbalans en De levensloop. Sinds 2 mei 2012 is DVE officieel een stichting met als doelstelling de ervaringen van “de vro(uwe)lijke economen” (DVE) op het gebied van activerende werkvormen te bundelen en te delen met alle economiedocenten. Vorig jaar kwam de eerste bundel ‘Concept Markt’ uit met daarin 21 activerende opdrachten bij dit concept, en in mei komt de tweede over het concept ‘Ruilen over de tijd’. Er wordt ook gewerkt aan de eerste M&O-bundel. In deze workshop maak je kennis met een aantal van deze opdrachten en natuurlijk met een paar dames van de DVE.

Werkwinkel 7. ‘Economische ontwikkelingen in de praktijk’ door Babette Anhalt: Day_for_Change
Met de kleren die wij hier kopen hebben we invloed op het leven van mensen aan de andere kant van de wereld. De industrie in ontwikkelingslanden heeft gevolgen voor ons klimaat. We zijn als wereldburgers met elkaar verbonden. Geld speelt in die verbondenheid een centrale rol. De Day for Change Klasse!Actie, laat leerlingen ervaren hoe het is om in de schoenen te staan van een kleine beginnende ondernemer. Met een microkrediet, dat beschikbaar wordt gesteld door Day for Change, zetten de leerlingen een bedrijf op waarmee zij echt geld gaan verdienen! De winst van deze micro-ondernemingen komt ten goede aan ondernemende mensen in ontwikkelingslanden. In de workshop wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden aangetoond hoe Day for Change toegepast kan worden in de lessen economie.

Werkwinkel 8. ‘Digitale assistentie bij de lesbrieven’ door Ad Pijnenburg (LWEO): Digitale_assistentie_bij_de_lesbrieven
Een rondleiding langs de beschikbare digitale hulpmiddelen van de LWEO, hoe ze gebruikt kunnen worden en welke kant het op gaat. Voor leerling en docent! Aan bod komen de website, de docentensite, de plussite en de digitale lesbrieven. Ook zal een voorzichtige blik in de toekomst geworpen worden. Tablets? Laptops? Wie weet…

Werkwinkel 9. ‘Uitdaging, variatie en differentiatie voor economie op havo en vwo’ door Jos Goltstein en Angélique Vermeulen (docenten Kandinsky College Nijmegen) Uitgeverij Goltstein heeft lesmateriaal ontwikkeld in Excel, dat gebruikt kan worden naast elke bestaande methode voor economie. De nadruk ligt op het aanleren van rekenkundige vaardigheden via geprogrammeerde instructie. Het digitale lesmateriaal is uitstekend te gebruiken voor differentiatie in tempo en niveau. Leerlingen kunnen overal en altijd met hun computer, laptop of tablet aan de slag met het materiaal. Bovendien is ieder onderdeel steeds weer opnieuw te oefenen. In de werkwinkel krijgt u een goed beeld hoe leerlingen met Goltstein aan de slag kunnen gaan en wellicht bedenkt u ook al hoe u de programma’s zult gaan inzetten in uw lessen. Jos Goltstein heeft in zijn werkwinkel het digitale materiaal gepresenteerd wat hij voor het vak economie ontwikkeld heeft en Angelique Vermeulen heeft aangegeven hoe zij dit in de klas inzet. Alle deelnemers van de conferentie hebben een gratis demo-exemplaar van dit materiaal mee naar huis kunnen nemen. Heeft u deze niet meegenomen of wilt u meer informatie: http://www.uitgeverijgoltstein.com/

Werkwinkel 10. ‘Nieuwe examenprogramma economie en de syllabus vwo voor het CE 2014’ door Nico Dieteren (CITO): Presentatie
In deze workshop wordt u bijgepraat over de meest recente versie van de CvE syllabus voor het examen economie 2014 op basis van het nieuwe examenprogramma. Met extra aandacht voor de vwo syllabus vanwege het eerste reguliere vwo-examen in 2014. Nico Dieteren, tegenwoordig werkzaam als senior consultant voor Cito Internationaal maar voorheen intensief betrokken bij de nieuwe syllabi, zal als vervanger van CvE vaksectievoorzitter Menno Rol, deze workshop verzorgen.