LWEO

Conferentie 2014

LWEO Conferentie 2014

Het programma van de conferentie:
9.30 uur ontvangst van de deelnemers
9.50 uur welkomstwoord
10.00 uur Wim van Kleef (docent Hervormd Lyceum Zuid en vakdidacticus Universiteit van Amsterdam) – ‘Contextonderwijs, alom onwennigheid en onduidelijkheid’
Wim van Kleef – concon lweo lezing
Context versus conceptonderwijs Wim van Kleef
11.00 uur koffiepauze
11.20 uur Kees van Paridon (hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam) – ‘Het kan verkeren!! Over economische ontwikkeling en economie-onderwijs’
Nederland en Duitsland – Van Paridon 20140605
12.20 uur tijd voor sociale contacten en lunchbuffet 13.30 uur werkwinkel ronde 1
14.45 uur pauze
15.00 uur  werkwinkel ronde 2
16.15 uur  tijd voor sociale contacten en een drankje

In de middag is er de keuze uit de volgende werkwinkels:
Werkwinkel 1. ‘Het spel van de Gouden Eeuw’ door Oscar Gelderblom (hoogleraar Universiteit Utrecht)
Het Spel van de Gouden Eeuw (www.spelvandegoudeneeuw.nl) is een educatieve game, waarin de speler in de huid kruipt van een Amsterdamse koopman aan het begin van de Gouden Eeuw. Het spel kan op alle computers, tablets en telefoons gespeeld worden. De game is gemaakt om plezier te hebben, maar je leert ook basisvaardigheden van ondernemerschap en je krijgt inzicht in de werking van financiële markten vroeger en nu. In de workshop worden de game en het lesmateriaal dat we maakten voor de bovenbouw van havo en vwo gepresenteerd.
Werkwinkel 2. ‘Dik Belegd’ door Jan Willem Aarsen (docent College De Heemlanden) i.s.m. Be Involved
Een leerzaam en boeiend spel waarbij leerlingen op een actieve manier kennis maken met de aandelen- en obligatiemarkt.
Ieder groepje leerlingen krijgt 100,-. Elke ronde worden ze geconfronteerd met een tweetal economische krantenkoppen. Aan de hand van deze krantenkoppen bepalen de leerlingen hoe ze hun geld beleggen. Kunnen zij met hun economische kennis de markt voorspellen en koerswinst maken?
20140602 Flyer Dik Belegd LWEO.pptx.
Werkwinkel 3. ‘Anderhalve eeuw economieonderwijs in Nederland’ door Gerrit Gorter (docent Noordelijke Hogeschool Leeuwarden)
Het economieonderwijs vierde vorig jaar zijn 150ste verjaardag. In 1863 werd het vak onder de naam ‘staathuishoudkunde’ op het rooster van een nieuw schooltype gezet: de Hogere Burgerschool (HBS). Sindsdien heeft het vak diverse gedaanteverwisselingen ondergaan. Een en ander heeft alles te maken met een verschuiving in de opvatting over de manier waarop leerlingen gevormd moeten worden. Wat wil je eigenlijk bereiken met je onderwijs? Wat wil je bereiken met een schoolvak als economie? In mijn workshop zal ik een poging wagen door middel van een soort ‘pedagogische driehoek’ een aantal vormingsidealen op het economieonderwijs toe te passen.
Werkwinkel 4. ‘Lesbrief Gedragseconomie’ door Jose Haasakker en Grietje van Haren (LWEO / DVE)
Vanaf schooljaar 2014-2015 biedt LWEO de lesbrief Gedragseconomie aan als keuzeonderwerp voor vwo-leerlingen. De auteurs van deze lesbrief zullen in deze werkwinkel toelichting geven op de inhoud van deze lesbrief. De lesbrief bestaat uit vier hoofdstukken; de rationele mens, consumentengedrag, producentengedrag en overheidsbeleid. De traditionele kijk op de rationele mens wordt aan de tand gevoeld met verschillende experimenten en opdrachten. Gedragseconomie kan een aantal, van de tot nu toe slecht verklaarbare economische keuzes die mensen maken, uitleggen. Het is voor het eerst dat deze vrij nieuwe stroming binnen de economie wordt vertaald naar het voortgezet onderwijs. Voor meer informatie, zie prezi.
Literatuurlijst: Behavioral Economics for Dummies (Morris Altman), Predictably Irrational (Dan Ariely), Behavioral Economics (Edward Cartwright).
Werkwinkel 5. ‘ Klaslokaalexperimenten een vrolijk leerproces’ door Evelien Hoekman en Judith Brakkee (DVE)
Sinds het nieuwe examenprogramma zijn klaslokaalexperimenten een vast onderdeel van het economieprogramma. De invulling hiervan is echt aan de docent. Experimenten kunnen ook klein, simpel en makkelijk zijn en toch de leerlingen activeren. Wij zijn de afgelopen jaren bezig geweest om een aantal experimenten zelf te ontwikkelen. In deze workshop krijgt u een voorproefje van de klaslokaalexperimentenbundel die volgend jaar zal verschijnen. Meer informatie klik HIER. Experiment betalingsbereidheid: klik HIER.
Werkwinkel 6. ‘ De vro(uwe)lijke economen organiseren, activeren en inspireren M&O-docenten’ door Linda van Haren en Rina Timmerman (DVE)
Tijdens deze workshop krijgt u de kans om een activerende werkvorm uit de nog te verschijnen M&O-bundel als een leerling te ervaren. Daarna kunt u ons natuurlijk het hemd van het lijf vragen over de andere opdrachten en zo een kijkje nemen in de inhoudsopgave van deze bundel. Aan het einde van de workshop gaat u naar huis met de gedachte dat ook bij M&O activerende didactiek toe te passen is! Voor meer informatie klik HIER.
Werkwinkel 7. ‘ Proeftuin Linked Data – Eindexamens’ door Jacob Molenaar, Eric Welp en Anne Muller (SLO/Kennisnet)
De Proeftuin Eindexamens is een unieke experimentele eindexamentrainer voor havo en bevat van acht vakken, waaronder economie, een groot aantal Cito-eindexamenopgaves van de afgelopen vijf jaar. Elke opgave is met behulp van de Kernprogramma’s van SLO gekoppeld aan de hoofdstukken en paragrafen van meer dan dertig lesmethodes én aan de psychometrische eindexamengegevens van Cito. Door de scores van de oefenexamens in te voeren krijgt de leerling direct inzicht in zijn voortgang én wordt direct duidelijk welke leerstof hij nog eens door moet nemen. Daarnaast kan de docent per leerling of voor de gehele klas de voortgang volgen zodat hij waar nodig kan bijsturen.
Eric Welp en Anne Muller Proeftuin Linked Data Meer informatie is te vinden op: http://proeftuinexamens.slo.nl/ 
Werkwinkel 8. ‘ EduApp: lesbrieven per tablet’ door Ad Pijnenburg (LWEO)
Nee, het ultieme pilletje is het nog niet. Maar vanaf nu is het wel mogelijk lesbriefpaketten te bestellen voor gebruik op tablets. Installeer EduApp op iPad of Android, en swipen maar. Er zijn natuurlijk wel vóór- én nadelen. Maar wie wil kan aan de slag. In deze werkwinkel een demonstratie: hoe werkt het, hoe ziet het er uit, hoe te combineren met papier.
Werkwinkel 9. ‘Het LWEOplus-systeem’ door Kees van den Nieuwenhof (LWEO)
Het LWEOplus-systeem biedt veel extra’s. Tijdens de workshop verkennen we de gebruiksmogelijkheden zowel voor de docent als voor de leerlingen.
De docentenmodule, het online antwoordenboekje, meerkeuzevragen, samenvattingen en digilesbrieven, die kunnen dienen als aanvulling op de papieren lesbrief.